Krizlerde sorumluluk sigortasına talep artıyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 


LONDRA – Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) şirketler, ekonomik gerileme sebebiyle tazminat isteklerinde artış görülmesi ihtimaline bağlı olarak sorumluluk sigortasına giderek daha fazla bütçe ayırıyor. Marsh tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, talep artışı ve rekabetçi fiyatlandırmalar neticesinde, sigorta satış rakamlarında dört yıl öncesine kıyasla artış gerçekleştiğini gösterdi.
 
Marsh tarafından hazırlanan 2012 Sorumluluk Sigortası Satın Alım Raporu'nda (Liability Insurance Buyers Report 2012), üç yıllık bir düşüş sonrası, 2008'den sonra EMEA bölgesi çapında satın alınan sorumluluk sigortalarının kapsamında %7 oranında artış görüldüğü belirtiliyor. Ekonomik krizin başlangıcı itibariyle, EMEA bölgesi çapında ortalama sorumluluk sigortası kapsamı 2008'de 29 milyon euro dan 2012'de 31 milyon euro ya yükseldi, 2011'deyse 32 milyon euro yla zirve yaptı.
 
İngiltere dâhil olmak üzere Kuzeybatı Avrupa'da ortalama sorumluluk sigortası kapsamı % 40 oranında artış göstererek 2008'de 40 milyon euro yken 2012'de 56 milyon euroya yükseldi.
 
Marsh'ın EMEA Sorumluluk Bölümü Lideri Alain Petit-Lambotte şöyle söylüyor: "Yüksek kapasitenin ve pek çok şirket için avantajlı fırsatların mevcut olduğu bu dönemde, devam etmekte olan ekonomik belirsizlikler, sigortanın sağladığı korumaya yönelik ihtiyacı artırdı. 2008'den beri, pek çok şirketin, tedbirli olmak adına fazladan sorumluluk sigortası yaptırabilecek mali güce sahip olduğunu gördük. Ancak, EMEA kapsamındaki bazı bölgelerde, özellikle Orta Doğu ve Hindistan'da bu makul koşullar zorlaştırılıyor. Bazı sigortacılar, fiyatlardaki düşüşe karşı tepki olarak sigorta kriterlerini daha bağlayıcı hâle getiriyor."
 
Marsh verileri ne diyor?
 
Marsh verilerine bakılırsa, 2006'dan beri fiyatlarda %22 oranında düşüş gözlemlenirken, EMEA kapsamındaki müşterilere yönelik kapasite şu anda 2,5 milyar euroyu aşar durumda. Ancak, ABD ile de bağlantısı olan bazı ilaç firmaları dâhil olmak üzere, meslek hastalığı ve ABD ürün yükümlülükleri gibi konulara bağlı uzun vadeli riskler teşkil eden, bunların yanı sıra risk durumları gelirlerini aşan kimi küçük çaplı şirketler, ihtiyaç duydukları sorumluluk teminatını almakta zorlanıyor. Bazı sigortacılar, çok riskli addedilen bu şirketlere daha az teminat sunmayı ya da daha katı şartlar koşmayı tercih ediyor.
 
Marsh Türkiye Plasman Bölümü Lideri Ebru Yüksekbilgili ise Türkiye’deki durumu şu şekilde özetliyor:
 
"Ülkemizde değişen Ticaret Kanununun şirketlere getirdiği sorumlulukların arttığı şu günlerde, sorumluluk sigortası yaptırmak isteyenlerin sayısında artış görülmektedir.

Sigortalıların, faaliyet alanındaki sorumluluklarının detaylı bir şekilde incelendikten sonra doğru sigortayı satın alması önem arz etmektedir. Son zamanlarda hak sahiplerinin mahkeme başvuruları ve sonuçlarında şirketlerin katlanmak durumunda kaldıkları tazminat rakamları, bu konudaki sigortaların satın alınmasındaki önemi ayrıca vurgulamaktadır. Söz konusu mahkeme sonuçları dolayısıyla sigorta şirketi eğilimi ise yine ayni yönde değişiklik göstermiş olup, risklerin doğru değerlendirildiği ve sigorta prim ve maliyetlerinin buna göre belirlendiği bir ortam yaratmıştır. EMEA bölgesine paralel bir şekilde, daha yüksek limitlerde sigorta arayışı Türkiye’de de söz konusu olup, fiyatların arttığını ve bu trendin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtmem gerekir."