Yüzde 70'ten fazlasının yeterli sosyal koruması yok

ILO raporuna göre, 2014 yılında 120'den fazla ülke kamu harcamalarını azalttı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CENEVRE  - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının yeterli sosyal koruması olmadığını bildirdi. 

ILO'nun hazırladığı, "2014/2015 Dünya Sosyal Koruma Raporu"nda, küresel nüfusun sadece yüzde 27'sinin kapsamlı sosyal güvenliğe sahip olduğu belirtildi. 

Raporun kamuoyuna duyurulması amacıyla BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan ILO Genel Direktör Yardımcısı Sandra Polaski, küresel toplumun 1948 yılında sosyal güvenliğin evrensel bir insan hakkı olduğu konusunda anlaşmaya vardığını anımsattı.  

Ekonomik belirsizliğin, düşük büyümenin ve eşitsizliklerin arttığı günümüzde, sosyal güvenliğin daha çok savunulması gerektiğine işaret eden Polaski, "Uluslararası toplum sosyal güvenlik konusunu, 2015 yılı sonrası kalkınma gündeminde belirgin bir şekilde ele almalı" dedi. 

Dünya nüfusunun yüzde 70'ten fazlasının yeterli sosyal koruması bulunmadığı belirtilen ILO raporunda, 2014 yılında 120'den fazla ülkenin kamu harcamalarını azalttığına işaret edildi. 

Basın toplantısında konuşan ILO Sosyal Refah Direktörü Isabel Ortiz ise "Maaşlarda, sağlık sisteminde ve sosyal güvenlikte yapılan kesintiler ve devlet desteklerinin kaldırılması, yoksul insanları en çok desteğe ihtiyaç duydukları zamanda vurdu" ifadelerini kullandı. 

Avrupa Birliği'nde nüfusun yaklaşık üçte birinin, 123 milyon insanın, sosyal koruma kesintileri nedeniyle yoksul olarak sınıflandırıldığı bildirilen raporda, pek çok orta gelir düzeyli ülkenin ise sosyal koruma sistemlerini genişlettiği, bu şekilde hane halkı gelirini destekleyerek talep bazlı büyümeyi artırdığı vurgulandı. 

Rapora göre, hükümetler Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının binde 4'ünü çocuk ve aile için harcıyor. Bu harcamalar, Batı Avrupa ülkelerinde yüzde 2.2, Afrika ve Asya-Pasifik ülkelerinde binde 2 düzeyinde gerçekleşiyor. 

Bu konularda ilginizi çekebilir