22 °C

'Yanımda çalıştı' belgesi artık sertifika olamayacak

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, kısa süre içinde yapılacak bir mevzuat değişikliğiyle çok tehlikeli işyerleriyle ilgili belirlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartları ve sertifikalarının kullanımı zorunlu hale getirilecek

'Yanımda çalıştı' belgesi artık sertifika olamayacak

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Asansör faciası Bakanlar Kurulu’na Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) verdiği yetki belgelerinin ihtiyari olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilmesi yönünde karar aldırdı. Ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca zaten tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalıştırılan personelin MYK veya yetkilendirdiği kuruluşlarda eğitim görerek yetki belgesi almak zorunlu. 

Soma’da yaşanan maden faciasının yaraları henüz sarılmadan İstanbul Mecidiyeköy’de yaşanan asansör faciası, kamuoyunda ve hükümet bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tekrar hatırlattı. 62’nci Hükümet ilk yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında MYK tarafından belirlenen meslek standartlarının ihtiyari olmaktan çıkarılıp, zorunlu hale getirilmesi yönünde bir karar aldı. Kazanın meydana geldiği inşaat sektörü, çok tehlikeli iş sınıfında yer alıyor ve MYK’nın bu konuyla ilgili çıkardığı 100’ün üzerinde standart bulunuyor. Sistem, MYK’nın belirlediği standartlar doğrultusunda belirli bir saat eğitim alan kişilere o meslek grubuyla ilgili bir sertifika verilmesini öngörüyor. Hatta mevzuat, MYK sertifikalı personel çalıştıran işverenlerin SGK primlerinin bir kısmında indirim yapılmasına imkan sağlıyor. 

Mevzuat değişikliği yapılacak 

İnşaat sektörüne yönelik MYK’nın belirlediği bu standartlar zorunlu olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 2010 yılında aldığı bir kararla, bu standartlara uyum tarihini 1 Ocak 2017’ye uzattı ve o tarihe kadar sektörde çalışanlara Bakanlık tarafından geçici ustalık belgesi verilmesine yönelik düzenleme yaptı. 

Ancak ard arda gelen iş kazaları hükümeti bu konuda yeniden harekete geçirdi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, MYK standartlarının yılbaşına kadar ihtiyari halden zorunlu hale getirileceğini açıkladı. 

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, kısa süre içinde yapılacak bir mevzuat değişikliğiyle çok tehlikeli işyerleriyle ilgili belirlenen MYK standartları ve sertifikalarının kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu kurallara uymayan personel işyerlerinde çalıştırılamayacak, buna aykırı davrananlara ise personel başına para cezası uygulanacak. 

16 Aralık 2010’da yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik, inşaat sektöründeki çeşitli sınıflarda serftifikalı işçi çalıştırılmasını zorunlu hale getiriyor. Uygun personel çalıştırmayanlara ise ilgili kurumların yapı ruhsatı düzenlememesini öngörüyor. Ancak yönetmeliğin geçici 1’nci maddesi ile MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından standardı ve yeterliliği belirlenen konularda ustalık yetki belgesi verilene kadar, müteahhitlerden alınacak bir yazının 1 Ocak 2017 tarihine kadar geçici ustalık yetki belgesi olarak kabul edilmesi hükme bağlanıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap