'Yeni düzenlemeler BES'e katılımı özendiriyor'

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
 
İSTANBUL - Axa Sigorta Hayat&Emeklilik'ten Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay, mevcut vergi teşviki uygulamasının devlet katkı payı şekline dönüştürülmesi ve çıkışlarda anaparanın vergilendirilmesinden vazgeçilmesiyle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) daha cazip hale geldiğini kaydetti.
 
Küntay, yaptığı yazılı açıklamada, BES'te yapılacak yeni düzenlemeler ile şu ana kadar sorun olarak ortaya çıkan noktaların direkt ya da dolaylı olarak hedef alındığını belirtti.
 
Küntay, yeni düzenlemeleri amaçları itibariyle üç grupta toplayarak, şunları ifade etti:
"Mevcut vergi teşviki uygulamasının devlet katkı payı şekline dönüştürülmesi, çıkışlarda anaparadan vergi alınmaması ve kısmi ayrılmalara izin verilmesi, sisteme girişi özendirecek ve kalış süresini artıracak düzenlemelerdir. İkinci grup düzenlemeler maliyetleri düşürmeye yönelik olup, internet ve çağrı merkezi üzerinden satış, fon kuruluş masraflarının düşürülmesi ve diğer şirketlerin fonlarını sunabilme olanağı şeklinde sıralanabilir.
Üçüncü olarak da, belirli hedef kitleye yönelik düzenlemelerden bahsedilebilir. Bunlar, işveren katkılı planlarda azami hak ediş süresinin 7 yıla yükseltilmesi, işveren vergi teşvikinin artırılması, emeklilik dönemine ilişkin taahhütte bulunmayan vakıf ve sandıklardan aktarımın kolaylaştırılması şeklinde ifade edilebilir."
 
"En önemli gelişme, devlet katkı payı uygulamasına geçiş"
 
Düzenlemeler arasında mevcut vergi teşviki uygulamasının devlet katkı payı uygulaması şekline dönüştürülmesinin en önemli gelişme olarak ortaya çıktığını söyleyen Küntay, bu yeniliğin sisteme yeni girişleri özendirmek ve kalış süresini artırmak açısından belirgin bir katkı sağlayacağını bildirdi.
 
Küntay, bir diğer yeni düzenleme olarak çıkışlarda anaparadan vergi alınması uygulamasının terk edilmesini, yeni katılımcı adaylarında sisteme giriş aşamasında oluşabilen tereddütlerin ortadan kalkması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu uygulamanın çıkışları kolaylaştırıcı yönde bir etki yapabileceği hususu da dikkate alınmalıdır" dedi.
Düzenlemelerin önemli bir parçası olarak hayata geçen anapara üzerinden yapılan vergi kesintilerinin iadesi konusuna ilişkin olarak ise Küntay, Axa Hayat ve Emeklilik'in gerek emeklilik sözleşmeleri, gerek hayat sigortaları için çalışmalarını tamamlamış durumda olduğunu ve hak sahiplerine ilgili dokümanların dağıtımı sürecinin devam ettiğini kaydetti.
 
Bu konularda ilginizi çekebilir