19 °C

(11:00)DEİK 'in çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi

(11:00)DEİK 'in çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi

(11:00)DEİK 'in çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi

ANKARA - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İş Konseyleri çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren konseylerin çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanıyor. Buna göre, DEİK, TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oda ve borsalar, genel ve sektörel birlik, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlardan oluşacak. TOBB Yönetim Kurulu, kurucu kuruluş statüsünü sona erdirmeye ve yeni kuruluş eklemeye yetkili olacak. DEİK Genel Kurulu, her yıl kasım veya aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağan olarak toplanacak. DEİK Yönetim Kurulu; TOBB Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul delegeleri arasından belirlenen 13 üye, Genel Kurul tarafından genel ve sektörel dernek, birlik, vakıf gibi kuruluşların Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek 5 asil 5 yedek üye ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey başkanları arasından seçilecek 7 asil 7 yedek üye olmak üzere toplam 25 asil 12 yedek üyeden olacak. İş Konseyi Genel Kurulu her yıl ekim ayı sonuna kadar ilgili iş konseyi üyelerinin katılımı ile olağan olarak toplanacak. Bu yönetmelik ile 27 Kasım 2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.