18 °C

(12:00)Kamu kuruluşları, AHP ve AFP dahilinde harcayacak

(12:00)Kamu kuruluşları, AHP ve AFP dahilinde harcayacak

(12:00)Kamu kuruluşları, AHP ve AFP dahilinde harcayacak

ANKARA - Kamu kuruluşları, hizmetlerin gerektirdiği harcamaları, 2008 yılı Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ve Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) dahilinde yapacak. Maliye Bakanlığı'nın, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine göre, öngörüldüğü dönemden daha önce kullanılması gerekli ödenekler için AHP ve AFP'de değişiklik oluşturmayacak şekilde tertip düzeyinde değişikler yapılarak, ihtiyaçlar karşılanacak. İdareler, aktarmaya getirilen sınırlamaları dikkate alarak, aktarma talebinde bulunacak. Her türlü ödenek ihtiyacında da, öncelikle idarenin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma yapılacak. İdarelerin aktarma yetkisinin hesaplanmasında, aktarma işlemi ile ödenek eklenecek tertibin Bütçe Kanununda yer alan başlangıç ödeneğinin yüzde 20'si esas alınacak. Bu oranı aşmamak kaydıyla birden fazla aktarma işleminde bulunulabilecek. Ancak, aktarılan ödenek miktarı, hiçbir şekilde eklenen tertibin başlangıç ödeneğinin yüzde 20'sini geçmeyecek. Yılı yatırım programlarında değişiklik gerektiren bütçe işlemlerinden önce de 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun gerekli değişiklikler yapılacak. Hatalı bütçe işlemleri de iptal edilmek suretiyle düzeltilecek. Borç ödemelerini de düzenleyen tebliğe göre, ilamdan kaynaklanan borçlar, borcun doğduğu hizmetin yürütüldüğü tertiplerden, ödenek yetersizliği durumunda ise öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma yoluyla karşılanacak. Tasarruf olanağı bulunmayan hallerde ise bakanlıktan ödenek talep edilecek. Bu arada, hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçları Maliye Bakanlığında değerlendirilerek, AFP'de revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek.