20 °C

(14:00)Fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin karar RG'de

(14:00)Fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin karar RG'de

(14:00)Fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin karar RG'de

ANKARA - Bakanlar Kurulu'nun bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, imzalanan İkraz Anlaşmaları çerçevesinde Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Avrupa Yatırım Bankasınca finanse edilen ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yabancı para birimine dayalı sabit teklif birim fiyatlarla ihalesi yapılmış olan yol yapım işleri ile yine bu kapsamda yabancı para birimine dayalı sabit teklif birim fiyatlarla ihalesi yapılmış söz konusu yapım işlerinin kontrollük, danışmanlık ve mühendislik işlerinde inşaat ana girdi kalemlerindeki ve işçilik maliyetlerindeki artışlara rağmen döviz kuru-Türk Lirası karşılığının dengeli olmaması sebebiyle alındı. Söz konusu kararla, sözleşmelerindeki bitiş tarihinden sonra yapılacak imalatlarda uygulanmak üzere fiyatların ihale anındaki reel değerlerine dönüştürülerek güncellenmesini sağlamak amacıyla uygulanacak esasları tespit ederek uygun koşullarda temin edilen kredilerin kısa sürede kullanımının sağlanarak yatırımların ekonomiye kazandırılması ve yoğun trafik ile yüksek ağır taşıt trafik oranı altındaki Ankara-Samsun arteri ile Adapazarı-Mekece-Bozüyük arterinin zaman kaybetmeden tamamlanarak trafiğe açılmasını sağlamak veya müteahhit talebine dayalı olarak tasfiye işlemine imkan tanımak amaçlanıyor.