20 milyar $ yabancı sermaye bekleniyor

YASED anketine göre Türkiye'ye 2012 yılında 15-20 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 2012 yılı 2. Barometre Anketi sonuçlarına göre, yılın ilk anketinde dünyada ve Türkiye'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngören uluslararası yatırımcılar, Türkiye için düşüncelerini olumluya çevirdi. YASED üyelerinin yüzde 65'i "Türkiye'de ekonomik büyüme sabit kalacak veya hızlanacak" şeklinde görüş bildirdi. Araştırmaya katılan uluslararası yatırımcıların yüzde 53'ü Türkiye'ye 2012 yılında 15-20 milyar dolar arasında uluslararası doğrudan yatırım girişi olmasını bekliyor.

Ankete göre, yılın ilk anketinde dünyada ve Türkiye'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngören uluslararası yatırımcılar, Türkiye için düşüncelerini olumluya çevirdi. YASED üyelerinin yüzde 65'i "Türkiye'de ekonomik büyüme sabit kalacak veya hızlanacak" şeklinde görüş bildirdi. YASED üyeleri, uluslararası doğrudan yatırımlar için dünyadaki ekonomik ortamın daha kötüye gideceğini belirtirken, Türkiye'de ise iyileşme yaşanacağına inanıyor.

YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit 2012 2. Dönem Barometre Anketi'nin sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarına göre YASED üyeleri, 2012 yılının ilk 6 ayında hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini bildirdi. Üyelerin yüzde 38'i ciro hedeflerinin üzerine çıktıklarını kaydederken, ciro hedeflerini "büyük oranda" gerçekleştirenler ise yüzde 47 oldu. Üretim rakamlarında ise üyelerin yüzde 36'sı hedefin üzerine çıktığını bildirirken, "hedefim büyük oranda gerçekleşti" diyenlerin oranı yüzde 47 oldu. Karlılıkta, katılımcıların yüzde 44'ü, pazar payı oranlarında da yüzde 64'ü hedeflerinin büyük oranda gerçekleştiği yönünde görüş bildirdi.

YASED üyelerinin istihdam açısından değerlendirmelerinin de yer aldığı 2. dönem Barometre Anketi'nde, üyeleri yüzde 43'ü çalışan sayılarının son altı ayda arttığını, yüzde 20'si ise azaldığını söyledi. Ancak aynı dönemi kapsayan bir önceki ankette 2012'nin ilk 6 ayı için çalışan sayılarında artış bekleyenlerin oranı aynıyken azalmasını bekleyenlerin oranı yüzde 14'tü. Katılımcıların yüzde 40'ı gelecek 6 ayda yeni istihdam yaratmayı planladığını da ekledi.

Gelecek 6 aya ilişkin dünyada ve Türkiye'de ekonomik büyüme öngörüleri sorulan YASED üyelerinin yüzde 52'si dünyada, yüzde 35'i ise Türkiye'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağını tahmin etti. Türkiye'de "ekonomik büyüme sabit kalacak" diyenlerin oranı ise yüzde 51. Sene başında yapılan ankete göre Türkiye için beklentilerin dünyaya kıyasla çok daha olumluya döndüğü görüldü.
Katılımcıların yüzde 82'si Türkiye'de enflasyon oranının, yüzde 77'si ise faiz oranlarının düşeceğini veya aynı kalacağını belirtti. Döviz kuru tahminleri ise yüzde 50 oranla "Enflasyona paralel seyredecek" şeklinde oldu.

Yatırımların önündeki 3 önemli engel

[PAGE]


Yatırımların önündeki 3 önemli engel

Ankete katılan uluslararası yatırımcı temsilcilerine göre, Türkiye'deki uluslararası yatırımların önündeki üç ana engel değişmeyerek hukuk güvenliğinin olmaması, ekonomik istikrarsızlık, vergi ve teşvikler olarak sıralandı.
YASED üyeleri uluslararası doğrudan yatırımlar için dünyadaki ekonomik ortamın daha kötüye gideceğini belirtirken, Türkiye'de ise daha iyiye gideceğine inandığını ifade etti. Buna göre, Türkiye yine dünyaya göre pozitif ayrışmaya devam ediyor.
Barometre Anketi'nde yeni yatırım yapmayı düşünenlerin oranı bir önceki ankete göre artış göstererek yüzde 48 olurken, kararsızların oranı ise yüzde 20'de kaldı.

Küresel kriz ve cari açık korkutuyor

[PAGE]


Küresel kriz ve cari açık korkutuyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan finansal krizin daha da derinleşmesi ihtimali YASED üyeleri arasında endişe yaratırken, yatırımları en çok etkileyebilecek diğer nedenler ise büyümenin sürdürülebilir olmaması, yapısal reformların tamamlanamaması, hükümetin cari işlemler açığı/GSMH oranını düşürememesi, yerel siyasi dalgalanma ve AB müzakerelerinde yaşanacak tıkanıklıklar olarak sıralandı.
YASED üyeleri hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken konuları ise yapısal reformlar, cari işlemler dengesi ve sürdürülebilir büyüme şeklinde dile getirdi.

20 milyar dolar arasında uluslararası doğrudan yatırım girişi bekleniyor

Araştırmada çeşitli ekonomik göstergelere göre yılsonu beklentilerini de ortaya kondu. Uluslararası yatırımcıların tahminine göre 2012 yılında GSMH artışının yüzde 4,28, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 8,16, Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 8,12, yılsonu TL/USD döviz kurunun 1,83 lira, yılsonu TL/Avro döviz kurunun 2,32 lira, yılsonu itibarıyla faiz oranlarının yüzde 9,05, yılsonu ihracatının 150,2 milyar dolar, yılsonu ithalatının 232,3 milyar dolar ve cari işlemler açığı/GSMH oranının yüzde 7,91 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.


YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Nas, bu noktada cari açığın Türkiye için yapıdan kaynaklı kronik bir sorun olduğunu belirterek, şimdiye kadar bu konuda başarılı olunmasınını nedenini mali disiplinin iyi şekilde yürütülmesi olarak açıkladı.

Araştırmaya katılan uluslararası yatırımcıların yüzde 53'ü Türkiye'ye 2012 yılında 15-20 milyar dolar arasında uluslararası doğrudan yatırım girişi olmasını bekliyor.
Uluslararası yatırımcıların tahminine göre Türkiye'de önümüzdeki dönemde en fazla yatırım yapılacak sektörler, enerji, finansal hizmetler, otomotiv ve yan sanayi diye sıralandı.

Yeni teşvik sistemi kapsamında yatırım tutarları

Yeni teşvik sistemi kapsamında yatırım planlayan uluslararası yatırımcıların yüzde 40'ı henüz planlanan yatırım programının belirli olmadığını, yüzde 30'u 3 yıl içinde 50 milyon dolara kadar yatırım yapabileceğini, yüzde 30'u ise 50 milyon doların üzerinde yatırım beklediklerini bildirdi.
Barometre Anketi'nde uluslararası yatırımcılara "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun Türkiye'de UDY'yi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?" diye de soruldu. YASED üyelerinin çoğunluğu bu soruyu "Yeni mevzuatlar Türk iş hayatı ve UDY için olumlu dönüşüm süreçleridir" diye cevaplarken, asıl etkilerinin de ikincil mevzuattan sonra belli olmasını beklediklerini iletti.

YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi

Barometre Anketi sonuçlarından derlenen ve önceki döneme göre artarak 80,75 olarak belirlenen YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi'ne ilişkin ise şu değerlendirmede bulunuldu:
"YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi, hem geçen yılın aynı dönemine göre hem de bu yılın ilk çeyreğine göre önemli bir iyileşme gösterdi. Endeksin ekonomik büyüme ile önemli bir korelasyonu olduğu geçmiş verilerden bilinmektedir. Geçen yıl düşüş eğilimine giren endeks büyümede bir yavaşlama sinyali vermekteydi. Ekonomik büyümede yavaşlama bu yılın ilk çeyrek rakamlarında ortaya çıkmıştır. Endekste şimdi görülen iyileşme ise, yatırımcı güvenindeki artışa ve mevcut koşulların devamı durumunda önümüzdeki dönemde büyümede toparlanma süreci görüleceğine işaret etmektedir."

Daha iyi bir yatırım ortamı için çalışıyor

[PAGE]


YASED, daha iyi bir yatırım ortamı için çalışıyor

YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Nas, Türkiye'nin, dünyadaki "en iyi yatırım ortamına sahip ülke" konumuna getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'ye yeni uluslararası yatırımların çekilmesinin yanında mevcut yatırımcıların yeni yatırımlarını artırmasını, yerlileştirmeyi özendirici bir şekilde destekliyor ve teşvik edilmesini önemsiyoruz" dedi.
Dernek olarak başta üyeleri olmak üzere bütün paydaşlar için esas öncelikleri olan Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirilmesi konusunda pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyen Nas, 2012'de Sağlık ve Bilgi Teknolojileri sektörünün görüş ve önerilerini kapsayan iki rapor hazırladıklarını ve bu raporları önümüzdeki dönemde kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.
CEO Toplantıları sayesinde YASED üyelerinin CEO'ları ile fikir alışverişinde bulunulduğunu ve YASED'in kendine yeni hedefler, aksiyonlar belirlediğini kaydeden Nas, cari açığın ele alındığı geçen CEO toplantısının ardından eylül ayında gerçekleştirmeyi düşündükleri bir sonraki CEO toplantılarında da Türkiye için önemli bir dönüşüm süreci başlatan yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) şirketler açısından getirdiklerini görüşmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
YASED'in, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunun 4 özel sektör temsilcisinden biri olarak aktif üyeliğini sürdürdüğünü belirten Nas, "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ve uygulama kanunlarıyla gelen ve yatırımcılar için sorun yaratacağını düşündüğümüz konuların, Eylem Planı maddeleri arasına girmesini sağladık. Ayrıca yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve ölçütlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi, uluslararası yatırımcıların Ar-Ge yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için gereksinimlerin belirlenmesi, yenilenebilir enerji yatırımları alanında bazı belirsizliklerin giderilmesi ve mobil telekomünikasyon alanında altyapı sorunlarının aşılmasına yönelik önerilerimizle Vergi, Teşvikler ve Dış Ticaret ve Gümrüklerle ilgili önemli bazı konular, Teknik Komitelerin Eylem Maddeleri arasına girmiş bulunuyor" diye konuştu.
Nas, Avrupa Birliği (AB) konusunda da uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını, bu konferansta Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi olmasında AB'nin etkisini, AB sürecinin sekteye uğramasının yatırımların sürdürülebilirliğine etkisini ve uluslararası yatırımcıların sürece etkisini tartışmayı amaçladıklarını belirtti.

"Fikri mülkiyet hakları konusunda cezalar azaltılmamalı

Adnan Nas, YASED olarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusuna büyük önem verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:
"Fikri mülkiyet haklarının korunması, toplumun geniş kesimleri tarafından paylaşılan bir hedef haline getirilmelidir. Bu bilincin oluşturulması için YASED olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun önemli bir adımı olarak, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevcut kanun taslaklarında, caydırıcılığın artırılması ve bunun uygulamaya yansıtılması önem teşkil ediyor. Caydırıcılığın korunması açısından hürriyeti bağlayıcı cezaların ilgili tasarılara işlenmesi ve bir an önce yürürlüğe geçirilmesi gerekiyor. Bu cezalar azaltılmamalı, caydırıcılığı yitirilmemelidir. Sıkı ve tutarlı şekilde uygulanmalıdır."
İlgi alanları içinde bulunan ve katkı bulundukları bir diğer çalışmanın da İstanbul Finans Merkezi projesi olduğunu belirten Nas, "Kilitlenmekte yarar olan bir proje. Rusya'nın Moskovasıyla birlikte İstanbul'un da adı yavaş yavaş anılmaya başladı uluslararası toplantılarda. Tabi bunun uzun zaman alacak bir altyapısı var. Bu sürece nasıl katkı yaparız diye düşündük ve bu projeyle ilgili ekosistemin geliştirilmesi ve en önemlisi de reel ekonomiyle bağlantısını sağlanması için özel inisiyatif alanları belirlenmesi için bir tasarı hazırlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Nas, Türkiye'de yeni uluslararası yatırımcı aranmaya ağırlık verilirken mevcut yatırımcıların ilave yatırım yapmalarının dikkatlerden kaçan bir konu olduğunu sözlerine ekledi.
 

Etiketler