2023’ün ilk düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Yeni yılın ilk düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk düzenlemeler arasında BES’te fazla ödemelerde devlet katkısından yararlanabilmenin şartları düzenlenirken, yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla ithalata ilave gümrük vergisi düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Ayrıca florlu sera gazlarının ithalatına denetimin kapsamı da genişletildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bes’te yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildi. Yapılan düzenlemeyle yıllık limitin üzerinde para yatıran katılımcılar, aşan kısım için takip eden yıllarda Devlet katkısından yararlanabilecek. Bu sayede, katılımcıların Devlet katkısı üst limitinden faydalanmak için katkı paylarını yıllara bölüp erteleyerek yatırmasına gerek kalmayacak. Sisteme daha erken ödenen katkı payları ile katılımcıların yatırım getirileri de artacak.

Kamu araçlarının ihalelerine sigorta

Bunun yanı sıra Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi. Böylece Devlete ve kamu kuruluşlarına ait araçların zamanında yenilenmeyen poliçelerinde bu madde kapsamında ilave prim uygulanmayacak. Ayrıca Kamu hizmet alımları kapsamında yapılacak ihalelere katılım olmaması ve ilgili kamu kuruluşunun trafik sigortası prim borcu bulunmaması halinde trafik sigortası, Havuza devredilmek üzere Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu tarafından milli sigorta şirketleri arasından belirlenen bir sigorta şirketi tarafından yapılacak.

İthalat rejiminde değişiklik

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” metni doğrultusunda, ithalat rejimi ve ilave gümrük vergisi kararlarında düzenlemeye gidildi. Karar, Türkiye’nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu Karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, AB’nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler ile genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler, kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak düzenlendi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara göre de yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir