18 °C

5 puanlık indirim teşvik sistemi içinde karşılanacak

5 puanlık indirim teşvik sistemi içinde karşılanacak

5 puanlık indirim teşvik sistemi içinde karşılanacak

ANKARA - Ankara Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, istihdam paketinin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Sosyal tarafların tartışmaya açılmasını beklediği taslağa ilişkin son aşamaya geldiklerini belirten Faruk Çelik, düzenlemelerle ilgili uzlaşma arayacaklarını vurguladı. Çelik, başta kıdem tazminatına ilişkin düzenleme olmak üzere birçok sorunun "halının altına süpürülmesi" lüksleri olmadığını vurgulayarak, "Kıdem tazminatı başta olmak üzere bütün konularda sosyal tarafların görüşlerini vermesini istiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki kamuda işleyen kıdem tazminatı, özel sektörde işlemiyor. İşçiler 11 ay çalıştırılıp çıkış veriliyor" diye konuştu. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan arasında görüş ayrılığına yol açan SSK primlerindeki 5 puanlık indirimin nasıl yapılacağı da netleşti. Bakan Çelik'in verdiği bilgilere göre prim indirimi "teşvik" olarak gerçekleştirilecek. Yani kayıtlarda bulunacak ve tahakkuk ettirilecek ancak, bunu Hazine karşılayacak. Bu indirimden yararlanabilmek için yatırım miktarı veya istihdam miktarı gibi kriter getirilmesi üzerinde duruluyor. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, "Uygulamanın yürürlük tarihine ilişkin net bir şey söyleyemem. 2008 son çeyreği de telaffuz ediliyor, Haziran ayı da telaffuz ediliyor" diye konuştu. İl İstihdam kurulları etkinleşecek Mesleki eğitim konusunda belediyeleri eleştiren Çelik, "Şu kadar kişiye sertifikalı eğitim verdik deniliyor. Ne eğitim, ihtiyaç var mı? Bilen yok. Eğitim verdik, sosyal bir faaliyet gibi. Olmaz böyle şey" diye konuştu. Çelik, il istihdam kurullarının etkinleştirilerek mesleki eğitimde etkinliklerinin artırılacağını söyledi. Her ilin ihtiyaç duyduğu işçilere ilişkin araştırma yapılacak ve o ilde hangi işe ihtiyaç varsa o alanda eğitim verilecek. Özdebir: Ekonomi yavaşlama sinyali veriyor Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir konuşmasında sanayide yavaşlama sinyalleri bulunduğunu ve morallerinin bozuk olduğunu belirterek, cari işlemler açığından duydukları endişelerin sürdüğünü belirtti. Özdemir, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılmasının öneminin arttığını belirterek, büyümenin istihdam yaratması için başta kıdem tazminatı olmak üzere düzenlemelerin şart olduğunu ileri sürdü. İstihdam paketi neler içeriyor? . Taşeron işverenler: Alt işveren olarak tanımlanan işverenler de işçilerin sağlık ve eğitiminden sorumlu olacak, işçilerin eğitimini ve sertifikalanmasını sağlayacaklar. . Özel istihdam büroları: Bu bürolar part-time işçi çalıştırmak isteyenlere hizmet verebilecekler. Bu işçilerin her türlü sosyal ve yasal hakları korunacak. . İstihdam yükleri: Eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Terör mağdurlarını sadece kamuda işe yerleştirilecek. Özürlü istihdamında ise prim yükünün tamamı Hazine tarafından karşılanacak. Teknik eleman (doktor, iş güvenliği uzmanı vb.) zorunluluklarına ilişkin olarak ise sanayi bölgelerinde ortak kullanım imkanı verilecek. Kreş ve emzirme odası gibi zorunluluklarda da hizmet alımı yapılması imkanı getiriliyor. 150'den fazla işçi çalıştıranlar için zorunlu olan spor tesisi zorunluluğu da kaldırılıyor. . İşsizlik ödeneği: İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneğinin kullanılmasına ilişkin hükümler gevşetiliyor. . Genç istihdamına teşvik: Daha önce 18-29 yaş arası bütün gençlerin sigorta primi işveren payının Hazine'ce karşılanması yönündeki düzenlemeden vazgeçildi. Getirilen düzenlemeye göre sadece meslek lisesi ve/veya meslek yüksekokulu mezunu 18-29 yaş arasındaki gençlerin istihdamında 5 yıllık teşvik verilecek. Buna göre, işçinin sigorta primlerinin işveren paylarının ilk yıl tamamı, ikinci yıl yüzde 80'i, üçüncü yıl yüzde 60'ı, dördüncü yıl yüzde 40'ı, beşinci yıl yüzde 20'si hazine tarafından verilecek. . Kayıtdışıyla mücadele: Bakan Çelik, Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından gündeme getirilen hapis cezasına ilişkin düzenleme gündemde değil. "Ekonomik suça ekonomik ceza getirilmesi esası benimseniyor.