21 °C

AB ile gümrük duvarı biraz daha inceliyor

AB ile gümrük duvarı biraz daha inceliyor

AB ile gümrük duvarı biraz daha inceliyor

ANKARA - Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki gümrük birliği çerçevesinde, 1 Ocak 2009'dan itibaren aralarında LCD ekran TV'ler ile DVD cihazlarının montajında kullanılan malzemelerin de bulunduğu 142 başlıktaki ürünlerde gümrük vergisi askıya alınıyor. Sağlıktan inşaat sanayiine kadar pek çok sektörde gümrük vergilerini kaldıracak uygulama çerçevesinde AB tarafından tarife kontenjanı açılacak. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın "Gümrük Vergisi Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; AB ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanıyor. İtiraz süresi 10 gün Ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 10 gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na başvurmaları gerekecek. Başvurulardan müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, AB Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecek. Belirlenen ürünler içinde; ilaçtan deriye, kağıttan inşaata, havacılıktan elektroniğe pek çok sektörde kullanılan malzemeler bulunuyor. Ürünler içinde LCD ekran TV ile DVD cihazlarının montajında kullanılan malzemeler de yer alıyor.