16 °C

Anayasa değişikliğine 'iptal' başvurusu

Anayasa değişikliğine 'iptal' başvurusu

Anayasa değişikliğine 'iptal' başvurusu

(14:00)ANKARA - Üniversitelerde başörtüsüne serbesti getiren Anayasa değişikliğinin iptali için CHP ve DSP Anayasa Mahkemesi'ne başvurularını yaptı. 112 milletvekilinin imzasını taşıyan, 58 sayfalık dilekçede, değişikliğin iptali veya yok hükmünde sayılması ve dava sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması istendi. CHP ve DSP'li milletvekillerinin yanı sıra Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in de imzasının bulunduğu dava dilekçesi, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi. Talimat yok hükmünde CHP Genel Sekreteri Önder Sav, anayasa değişikliğiyle ilgili iptal başvurusunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde, kendisine eşlik eden CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Süha Okay ile birlikte açıklama yaptı. "Anayasa Mahkemesi'ne türbanla ilgili anayasa değişikliğinin iptali ve yok hükmünde sayılması talebini içeren dilekçeyi verdiklerini" kaydeden Sav, değişikliğin görüşülmesi aşamasında, iktidar partisine ve MHP'ye "Anayasa'nın değiştirilemez ve değişiklik teklif dahi edilemez maddelerine aykırı olacağı konusunda uyarılarda bulunduklarını" söyledi. Sav, 1984 yılından bu yana Danıştay, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları ışığında türban konusunda bir uygulama bütünlüğü bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Anayasa'nın 4. maddesinde değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek, değiştirilemeyecek maddelerin sayılmış olması her türlü yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayıcı niteliktedir. Yasak olan bir değişikliği önermek, önerilse bile o değişiklik doğrultusunda bir yasama tasarrufu yapmak olanaksızdır. Yasama organının böyle bir yasağa karşı anayasa değişikliği yapması kendisine Anayasa'nın tanıdığı yetkiyi aşmasına anlamına gelir. Anayasa'nın 6. maddesi de hiç kimse ve hiç bir organın Anayasa'nın kendisine tanımadığı yetkiyi kullanma olanağı vermemektedir. Böyle yetkinin, yasama yetkisinin kullanıldığından yola çıkarak başvurumuzu yapıyoruz. Yasama meclisinin verdiği karar, hukuk dolanılarak Anayasa'ya karşı hile yolu kullanılarak gerçekleştirilmiş bir tasarruftur. Bu, aynı zamanda hukuken olanaksız bir değişikliktir." "Hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı" Söz konusu düzenlemenin hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olmasının yanında, mahkeme kararlarına yasamanın, yargının, idarenin uymak zorunda olduğuna işaret eden Anayasa'nın 6. maddesine de aykırı olduğunu ifade eden Sav, Anayasa Mahkemesi'nin 1989 yılında verdiği kararda, üniversitelerde dini amaçlı örtünmenin serbest bırakılmasına ilişkin tasarrufun iptal edildiğini anımsattı.Sav, "Bu Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, o kararı değiştirmek, etkisiz kılmak çabaları hukukun üstünlüğü ilkesiyle hiç bağdaşmamıştır" dedi. "Kaos başlayacak" Yapılan anayasa değişikliğinin gerekçesinde, bu değişikliğin üniversitelerdeki öğrencilerin kıyafetiyle ilgili olduğunun açıkça yazıldığına dikkati çeken Sav, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasının yaratacağı sıkıntılar, türban takanların takmayanlara karşı bir baskı unsuru oluşturacağı hatta ona omuz verenlerin bu baskıyla yetinmeyip türban takmayanlara daha değişik yollardan baskılarını artırmasını davet edecek niteliktedir. Endişemiz odur ki üniversitede bilimsel özgürlüğün yerini, dinsel inanca dayalı tartışmalar alacak, üniversitelerde bir kaos yaşanmaya başlanacaktır. Bunların yaşanmamasını diliyoruz."