Ar-Ge'ye 2012'de 4,5 milyar lira harcandı

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2012 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artışla 4 milyar 523 milyon lira harcama yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 2012 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artışla 4 milyar 523 milyon lira harcama yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2008-2013" verilerini yayımladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2012 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artışla 4 milyar 523 milyon lira harcama yapıldı.

Bu sonuca göre de 2012 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki oranı yüzde 0,32, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,11 oldu. Bu oranlar 2011 yılında sırasıyla yüzde 0,34 ve yüzde 1,27 seviyesindeydi.

- 2013 yılı için ayrılan başlangıç ödeneği 4,8 milyar lira

2013 yılı bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 4 milyar 770 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı da 2013 yılı için 1 milyar 7 milyon lira olarak tahmin edildi.

- En çok ödenek genel üniversite fonlarına ayrıldı

2013 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre; (Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması - NABS) sınıflandırıldığında, en çok ödenek yüzde 41,2 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 20,4 ile savunma, yüzde 10,5 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 9,8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji takip etti.

- Ar-Ge'nin GSYİH ve bütçe içindeki payı arttı

Bu arada, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri İçin ayrılan ödenek ve harcamaların GSYİH ve merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranları 2008 yılında sırasıyla yüzde 0,26 ve yüzde 1,02 iken, 2012 yılında bu oran 0,32 ve 1,11'e ulaştı. Söz konusu ödenek ve harcamaların merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranının 2013 yılında ise 1,07 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

- Ar-Ge'ye harcamaları 5 yılda yaklaşık 2 katına çıktı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri İçin ayrılan ödenek ve harcamaların yıllara göre nasıl geliştiğine bakıldığında ise söz konusu harcamaların, 2008 yılında 2 milyar 427 milyon lira iken 2012 yılında 4 milyar 523 milyon liraya ulaştığı görüldü. Söz konusu rakam 2009 yılında 3 milyar 612 milyon lira, 2010 yılında 3 milyar 786 milyon lira, 2011 yılında ise 4 milyar 426 milyon liraydı.

Merkezi Yönetimin Ar-Ge için tahsis ettiği ödeneklerin ve/veya harcamaların tahmini için kullanılan ve GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays on R&D) olarak kısaltılan yönteme dayalı olarak yapılan hesaplamalar, Türkiye için ilk kez yayımlandı. TÜİK'in çalışmasında 2008-2012 dönemi için bütçe harcamaları, 2013 yılı için ise bütçe başlangıç ödenekleri esas alındı.