BDDK Kentbank davasını kaybetti

AİHM, iş adamı Mustafa Süzer'in Kentbank'a el konulmasıyla ilgili şikayetini haklı buldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
 
STRASBOURG - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iş adamı Mustafa Süzer'in, hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olduğu Kentbank'a, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı şikayet başvurusunu haklı buldu.
AİHM, Süzer'in başvurusuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı ile mal ve mülkiyetin korunma hakkıyla ilgili sözleşmelerini ihlal ettiğine" hükmetti.
 
Tazminat kararı daha sonra verilecek
 
Mahkeme, kararla ilgili maddi tazminat kararı için hazır olmadığını ve bu kararı ileri bir tarihte vereceğini açıkladı.
AİHM gerekçeli kararında, Danıştay'ın, 2003 ve 2004 yıllarında Kentbank'a el konulmasıyla ilgili verdiği iptal kararına uyulmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Strasbourg mahkemesi, Danıştay kararının bağlayıcı olmasına rağmen, gereğini yapılmamasını insan hakları ihlali olarak yorumladı.
Bankaya el konulması ve daha sonra Danıştay kararlarına uyulmaması yüzünden Süzer'in mağdur olduğuna hükmeden AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mal ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili 1. protokolünün 1. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.
Süzer, 2005 yılında AİHM'ye yaptığı başvuruda, devletin haksız yere Kentbank'a el koyduğunu iddia etmişti. Süzer, Türkiye'den yaklaşık 4 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu.
 
BDDK, 2001 yılında Kentbank'a el konularak fona devredilmesini kararlaştırmıştı.
1991 yılında Mustafa Süzer ve Süzer Holding tarafından kurulan Kentbank, 2000 yılında patlak veren krizde ciddi bir şekilde sarsılmıştı.
Bankanın öz kaynakları süratle eriyince Kentbank, 15 Mart 2001'de yakın izlemeye alınmış, beklenen iyileşme gerçekleşmeyince 2001 yılı Temmuz ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmişti.
Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan raporlarda, bankanın mali yapısındaki sorunların temel nedeninin grup kredileri olduğu belirtilmişti.
 
Süzer Grubu: Tazminat beklentimiz yok
[PAGE]


Süzer Grubu: Tazminat beklentimiz yok
 

 
Süzer Grubu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Süzer Grubu'nun Kentbank'a el konulmasıyla ilgili yaptığı şikayet başvurusunu olumlu bulmasına ilişkin, "Konunun, Mahkeme tarafından verilen 6 aylık süre içerisinde çözüme ulaşacağına inanıyoruz" açıklamasına yaptı.
Süzer Grubu açıklamasında, AİHM'nin Kentbank sürecine ilişkin olarak Mustafa Süzer ve Süzer Grubu tarafından yapılan başvuruyu oy birliğiyle kabul ettiği bildirildi.
Mahkemenin, Süzer Grubu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söz konusu uyuşmazlığı dostane çözüm üreterek çözümlemelerinin en doğru yol olduğunu vurguladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu konuda Süzer Grubu'nun Türk bankacılık sektöründe faaliyete başlayabilmesini sağlayıcı gerekli işlemlerin başlatılmasının en doğru çözüm olacağı tavsiyesinde bulunarak, taraflara dostane çözüm üretmeleri konusunda 6 ay süre vermiştir. Süzer Grubu olarak Kentbank sürecinde haklılığımızın bu kez de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce tescil edilmiş olmasından memnuniyet duymaktayız. Süzer Grubu olarak her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğüne ve Mahkeme kararlarının gereklerine duyduğumuz saygı içinde yetkili makamlarla bundan sonra her konuda mutabakat sağlamak yönünde her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Konunun, Mahkeme tarafından verilen 6 aylık süre içerisinde çözüme ulaşacağına inanıyoruz. Daha önce de çeşitli defalar kamuoyuyla paylaştığımız üzere Süzer Grubu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden herhangi bir maddi tazminat beklentisi içerisinde olmamıştır ve olmayacaktır."
 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir