14 °C

Buğday fiyatlarında yükseliş 10 yıl sürer

Buğday fiyatlarında yükseliş 10 yıl sürer

Buğday fiyatlarında yükseliş 10 yıl sürer

KONYA - Yapılan projeksiyonlara göre buğday fiyatlarının önümüzdeki 10 yılda göreceli olarak yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Koordinasyon ve Değerlendirme Daire Başkanı Ahmet Bayaner, son dönemde dünyada buğday fiyatlarının artışının dikkat çektiğini söyledi. Bayaner, dünyada son 40 yıldır buğday ekim alanlarının 220 milyon hektar civarında olduğunu, toplam buğday üretimdeki artışın büyük oranda verimdeki artıştan kaynaklandığını belirterek, dünya buğday stoklarının ise son 10 yılda yaklaşık 75 milyon ton gerilediğini ifade etti. Yetersiz yatırımlar fiyatları tetikliyor Buğday fiyatının yükselmesine neden olan etkenleri, "yetersiz tarımsal yatırımlar, üretimin birinci derece belirleyicisinin halen iklim değişikliğinin olması, petrol fiyatlarındaki artış, tarımsal maliyetlerde son 10 yılda meydana gelen artışlar, değeri düşen ABD Doları, biyoyakıt için buğdaya olan talep" şeklinde sıralayan Bayaner, Türkiyede de buğday üretim alanları ve üretim miktarının, son 10 yıldır (iklim ile ilgili artma ve azalmalar dışında) kararlılık gösterdiğini belirtti. Bayaner, "Buğday diğer ürünlere, özellikle yağlı tohumlara verilen desteğe rağmen brüt kâr açısından şu an avantajlı konumdadır. Bu avantaj önümüzdeki yıllarda da sürecek" dedi. Yapılan projeksiyonlara göre buğday fiyatlarının önümüzdeki 10 yılda göreceli olarak yüksek kalmaya devam edeceğini vurgulayan Bayaner, "Bunun temel nedenleri arasında enerji tarımının yarattığı alan rekabeti ve küresel ısınma sayılmaktadır. Bu durumun Türkiye açısından yarattığı temel problem uzun dönemli politika kararları ile ilgilidir" dedi.