25 °C

ÇATAK Projesi'nin kapsama alanı genişletiliyor

Söz konusu uygulama kapsamında destekleme ödemesi yapılacak illerin sayısı 4'ten 9'a çıkarıldı

ÇATAK Projesi'nin kapsama alanı genişletiliyor

 

 

ANKARA - Tarımsal arazilerde çevre koruma amaçlı yapılan uygulamalar desteklenecek. Söz konusu uygulama kapsamında destekleme ödemesi yapılacak illerin sayısı 4'ten 9'a çıkarıldı.

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım Kanunu çerçevesinde; tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı uygulanıyor. Program, Dünya Bankası desteği ile uygulanan ARİP projesi çerçevesinde ilk kez 2006 yılında, pilot iller olarak belirlenen Kırşehir, Konya, Kayseri ve Isparta'da uygulanırken, bu yıl sona erecek projenin iç kaynaklardan desteklenmek üzere, kapsamının genişletilerek devam edilmesine karar verildi.

AB'ye uyumlu uygulamalar

Program kapsamına Kahramanmaraş, Çanakkale, Nevşehir, Niğde ve Karaman alınırken, uygulamalar AB'ye uyumlu hale getirildi.

ÇATAK projesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Çanakkale, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinde programa katılan ve hibe sözleşmesi imzalayan çiftçilere, 2 kategoride belirlenen uygulamalar çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, 3 yıl süreyle tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

Buna göre, çevre koruma amacıyla tarım arazisinin boş bırakılması halinde dekar başına 60 YTL, arazide çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalar yapılması halinde 135 YTL destekleme ödemesi verilecek.

Kararnamede yapılacak ödemelerin iç ve dış kaynaklardan sağlanması öngörülürken, ödemeler için 2009 yılı bütçesine 7,5 milyon YTL ödenek kondu. Ödemelere Ziraat Bankası aracılık edecek ve bankaya, ödemelere aracılık etmesi nedeniyle yüzde 0,2 oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri alacak. İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştıracak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödeme yapılanlardan geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinden müştereken sorumlu tutulacak.

Destekleme ödemesi toplam 7 milyon dolar

Edinilen bilgiye göre, 2006-2008 döneminde 4 ilde dış kaynak destekli olarak uygulanan proje kapsamında, Kırşehir, Karaman, Kayseri ve Isparta'da belirlenen 5 bin hektarlık ''hassas uygulama alanının'' 4 bin hektarlık bölümünde, 3 kategoride çevre amaçlı uygulamalar yapıldı.

Seyfe Gölü, Akgöl, Eğirdir, Sultan Sazlığı çevresinde çevre koruma amaçlı programlar için bin 507 çiftçi ile sözleşme imzalanırken, toplam 7 milyon dolar destekleme ödemesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, rüzgar erozyonunu önlemek için uygulama yapan çiftçilere 3 yıl boyunca dekar başına 40 dolar, uygun sulama teknikleri kullanan, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 3 yıl süreyle 90 dolar, arazi üzerinde daimi bitki örtüsü yetiştiren, çayır-mera kuran çiftçilere de dekar başına 3 yıl süreyle 40 dolar ödendi. Proje kapsamında, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi için göl çevrelerinde kimyasal ilaç ve gübre kullanımı sınırlandırılıyor, organik tarım özendiriliyor, yer altı sularının korunması için de kuyular kapattırılıyor. Bu uygulamalar nedeniyle çiftçinin gelir kaybına uğramaması için de destekleme ödemesi yaptırılıyor.

Bu yıl çıkarılan kararname ile tarım arazilerinde çevre amaçlı uygulamalar, AB uygulamalarına uygun hale getirildi. AB'de olduğu gibi, boş bıraktırılan arazilere de 3 yıl süreyle dekar başına 60 YTL destek verilecek. Uygun tarım teknikleri kullanan, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere de dekar başına 135 YTL ödeme yapılacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap