9 °C

Çiftçiye gübre ve mazot desteği artırıldı

Ödemeler için, bütçeye 1,3 milyar TL ödenek kondu

Çiftçiye gübre ve mazot desteği artırıldı

 

 

ANKARA - Doğrudan gelir desteği uygulamasına bu yıl son verilen tarımda, gübre ve mazot için gelecek yıl dekar başına ödenecek tutarlar artırıldı. Ödemeler için, bütçeye 1,3 milyar TL ödenek kondu.

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Karara göre, 2008 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere, ürün gruplarına göre ve dekar başına, belirlenen miktarda, 2009 yılında mazot ve kimyevi gübre desteği ödenecek. Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenecek.

Destek arttı

Karara göre, tarımsal üretimde dekar başına verilen mazot ve gübre desteği, geçen yıla göre artırıldı. Süs bitkileri, özel çayır-mera ve orman emvali ürün alanlarında, 1,8 YTL olan dekar başına mazot desteği 2009 yılı için 2 TL'ye, gübre desteği de 1,55 YTL'den 3 TL'ye yükseltildi. Bu ürün grubunda, mazot desteği yüzde 11,1, gübre desteği ise yüzde 93,5 artırılmış oldu.

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler için dekar başına ödenecek mazot desteği tutarı 2,88 YTL'den 3,25 TL'ye, gübre desteği 2,13 YTL'den 4,25 TL'ye yükseltilirken, sebze-meyve alanları da bu kapsama alındı. Önceden, sebze mevye alanları için dekar başına 1,8 YTL mazot, 1,55 YTL gübre desteği ödendiği dikkate alınırsa, dekar başına ödeme, bu grupta, mazotta yüzde 80, gübrede yüzde 174 artırılmış oldu.

Yağlı tohumlu bitkilerde gübre desteği yüzde 100 yükseldi

 

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkilerindeki mazot desteği yüzde 11,1 artırılarak 5,4 YTL'den 6 TL'ye, kimyevi gübre desteği ise yüzde 100 artırılarak 3 YTL'den 6 TL'ye çıkarıldı.

Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak ve bankaya ödeme tutarının yüzde 0,2' si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bütçesine, 2008 yılı mazot desteği için 492 milyon YTL, gübre desteği için 352 milyon YTL olmak üzere toplam 844 milyon YTL ödenek konurken, 2009 yılı için ödenek miktarı yüzde 56,39 artırılarak 1 milyar 320 milyon TL'ye çıkarıldı. Gelecek yılki 1,3 milyar TL'lik ödeneğin 583 milyon TL'si mazot desteği, 737 milyon TL'si ise gübre desteği için kullanılacak. Gübre fiyatlarındaki artış dikkate alınarak, 2009 yılı için ödeneklerde, gübre için yüzde 109, mazot için yüzde 18,5 artırıma gidildi.

Denetim sağlanacak

Kararname uyarınca, bakanlık, ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri alacak. İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaklar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılacak.

Haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.

Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.