18 °C

Çin menşeli deriye damping soruşturması

Çin menşeli deriye damping soruşturması

Çin menşeli deriye damping soruşturması

(14:00)ANKARA - Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çin menşeli "koagüle suni deri" için damping soruşturması açtı. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe göre, yerli üretici Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Çin menşeli koagüle suni derinin Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla haksız rekabet başvurusunda bulundu. Diğer yerli üreticiler Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş tarafından da desteklenen başvuruyla ilgili incelemede, şikayet konusu ithalatın özellikle 2007 yılının ilk 6 aylık döneminde önemli oranda arttığı, iç piyasa satışlarının gerilediği ve yerli üretimin pazar payının azaldığı tespit edildi. Çin menşeli ithal fiyatlarının, yerli sanayinin fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı ve bu nedenle yerli üreticinin de fiyat kırdığı da belirlendi. Bu çerçevede, Çin menşeli koagüle suni deri için dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verildi. Tebliğde, soruşturma süresince geçici önlem uygulanmasının kararlaştırılabileceği, söz konusu geçici önlem veya kesin önlemlerin geriye dönük de uygulanabileceği belirtildi.