22 °C

DAP Eylem Planı açıklandı!

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı (2014-2018) kapsamında bölgeye 21 milyar 16 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor.

DAP Eylem Planı açıklandı!

Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanan DAP Eylem Planı (2014-2018) ile bölgenin mevcut sorunlarının çözülmesi, illerde altyapı sorunlarının giderilerek daha modern ve yaşanabilir kentler oluşturulması ve bölgede ekonomik kalkınmanın, sosyal gelişmenin hızlandırılması hedefleniyor.

21 milyar 16 milyon liralık yatırım 

Bu kapsamda, 2008 yılında 863 milyon lira olan DAP Bölgesi kamu yatırımları 2014'te 4 kat artışla 3,2 milyar liraya yükseltildi. Bölgeye 2014-2018 döneminde yapılması planlanan yatırımların tutarı da 21 milyar 16 milyon lira olarak öngörüldü.

Yatırımların 10 milyar 381 milyon lirasının altyapı, kentleşme ve çevre koruma alanında gerçekleştirilmesi planlandı. Beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi için 6 milyar 653 milyon lira, gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması için 3 milyar 454 milyon lira, sanayi ve hizmetler sektörünün güçlendirilmesi için 502 milyon lira, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için ise 26 milyon lira yatırım öngörüldü.

DAP ile 1 milyon hektar arazi toplulaştırılacak

DAP Eylem Planı kapsamında gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması başlıca hedefler arasında yer alırken, bu doğrultuda sulanan tarım arazisi varlığının artırılması için altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması planlandı.

Eylem Planı dönemi sonuna kadar, bölgede yaklaşık 1 milyon hektar arazide toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacak.

Plan kapsamında Havza Bazlı Meyvecilik Master Planı ve DAP Bölgesi Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı hayata geçirilecek. Belli sayıda büyükbaş anaç hayvana sahip olan işletmelere damızlık boğa ve damızlık koç/teke dağıtımı için yüzde 80, ahır ve ağılların onarım veya yeniden yapımı için yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Bölge sanayisi DAP ile şahlanacak

DAP Eylem Planı ile bu bölgedeki sanayi ve hizmetler sektörlerinin güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer alacak. Bu kapsamda, bölgede yapımı devam eden OSB'ler biran önce tamamlanacak. Girişimciliği teşvik etmek amacıyla yeni işletme geliştirme merkezleri oluşturulacak. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirmek üzere, sürekli eğitim merkezlerinin kurulması desteklenecek.

Ayrıca, bölgede arama ve sondaj faaliyetleri hızlandırılacak, bölgesel düzeyde maden haritaları güncellenecek, ekonomik potansiyeli yüksek madenler belirlenerek yatırımcıya sunulacak.

Esendere, Dilucu, Kapıköy sınır kapıları modernize edilecek, Irak ticaret potansiyelinin ekonomiye daha fazla katkıda bulunması amacıyla Üzümlü ve Derecik sınır kapılarının fiili olarak faaliyete geçirilebilmesi için fiziki altyapıları tesis edilecek.

Başta İran olmak üzere komşu ülkelerle ticari ilişkiler geliştirilecek, bu kapsamda öncelikli olarak Doğubayazıt'ta İran ile yerli sanayicilerin kullanımına yönelik özel destekli ortak organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde serbest bölge kurulmasının ekonomiye katkısının araştırılacağı fizibilite çalışmaları yapılacak.

DAP Bölgesine büyük teşvik

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümü noktasında bölgede yaklaşık 10 bin işletmeye destek sağlanacak.

Özel sektör yatırımları açısından bölgenin daha cazip kılınmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Bölgenin kış turizm potansiyelinden azami ölçüde faydalanabilmek amacıyla "Kış Turizmi Strateji Belgesi" hazırlanacak. Bölgenin kış turizmi potansiyeli değerlendirilerek öncelikli alanlar belirlenecek, kış turizmi merkezlerine yönelik yatırım planlaması yapılacak ve kış turizm merkezlerinde yeni işletmecilik modelleri geliştirilecek.

2011 Universiade Kış Oyunları için Erzurum'da oluşturulan kayak tesislerinin daha etkin kullanılması için özel sektör işletmeciliğine açılması yönünde çalışma yapılacak.

Bölgenin karayolu, demiryolu ve havayolu ulaştırma ağları güçlendirilecek. Güneş enerjisi ve biyogaz başta olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmeye yönelik fizibilite çalışmaları sürdürülecek.

Bölgenin bilişim altyapısı güçlendirilecek

Faal durumda olan Kamu İnternet Erişim Merkezlerinden hizmet sunumuna devam edilecek, bu merkezlerden, yerel yönetimler altında faaliyet gösterenler ve yeni kurulacak olanlar Kamu Bilişim Merkezleri olarak yapılandırılacak ve söz konusu merkezlerin işletilmeleri yerel yönetimlerce yapılacak.

İnternet kullanım oranlarının düşük olduğu bölgede yerel yönetimlerin belirleyeceği yoğunluğun yüksek olduğu meydan, park, kültür merkezi, müze ve diğer noktalarda ücretsiz kablosuz internet erişim noktaları (Wi-Fi) kurulacak, yatırım ve işletme maliyetleri yerel yönetimlerce karşılanacak.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve OSB'ler için yüksek hız ve kalitede internet erişim imkanı sunan fiber teknoloji altyapısı yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap