23 °C

Demirtaş: Ekonominin nabzü dÜzensiz atüyor, hÜkÜmet gÜven aşülasün

Demirtaş: Ekonominin nabzü dÜzensiz atüyor, hÜkÜmet gÜven aşülasün

Demirtaş: Ekonominin nabzü dÜzensiz atüyor, hÜkÜmet gÜven aşülasün

ıZMıR - TÜrkiye'de ekonomik göstergelerin geçen yüla küyasla kötÜye gittiğini söyleyen ızmir Ticaret Odasü Başkanü Ekrem Demirtaş, hÜkÜmetin bir an önce harekete geçmesi ve piyasalara gÜven aşülamasü gerektiğini vurguladü. ızmir Ticaret Odasü (ıZTO), haziran ayü meclis toplantüsünda konuşan ıZTO Başkanü Demirtaş, dÜnyada yaşanan gelişmelerin geleceğe dönÜk beklentileri olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Demirtaş, kÜresel krizin birinci yülünü doldurduğunu ifade ederek, TÜrkiye'deki ekonomik göstergelerin geçen yüla oranla kötÜye gittiğini söyledi. Cari açüğün bÜyÜmedeki dܺܺe rağmen rekor kürmaya devam ettiğini bildiren Demirtaş, "BugÜn cari açük 41.9 milyar dolar. Yül sonu ise bu rakamün 50 milyar dolara çükacağü öngörÜlÜyor. Ayrüca geçen yülün ağustos ayünda yÜzde 100 olan tÜketici gÜven endeksi şimdilerde yÜzde 75'lere geriledi. HÜkÜmetin bir an önce harekete geçmesi ve piyasalara gÜven aşülamasü gerekiyor" dedi. Demirtaş, TÜrkiye'nin yeni bir ekonomik programa ihtiyacü olduğunu belirterek, "BugÜne kadar uygulanan dÜşÜk kur yÜksek faiz politikasü ile enflasyon hedefli ekonomi politikasü uygulandü. Bu politika ile enflasyon 2001 yülü sonrasünda hüzla dÜşerken tasarruflarün da azaldüğü görÜldÜ. TÜrkiye yatürümlarünü kendi iç tasarruflarü ile finanse edemediği için cari açük veriyor. Bu nedenle tasarruflarü artüran ve bu tasarruflarü yatürüma dönÜştÜrecek yeni ekonomi modeli aramalüyüz" diye konuştu. Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerden KOBı'lerin daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Demirtaş, "KOBı'ler finans piyasalaründan yeterince ucuz ve dÜşÜk riskli kredi sağlayamüyor. KOBı'lerimizin sermaye yapüsü zayüf. ızmir'de KOBı borsasü kurulmasü için sayüsüz başvuru yaptük ama her seferinde engellerle karşülaştük. Ama bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.