Doğalgaz tarifeleri EPDK'nın onayına tabi olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği RG'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin Tarife başvurusu ve onay maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetmelik kapsamındaki tarifeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabi olacak. Kurulun onayladığı tarifelerin hüküm ve şartları, tarifelerin geçerli olacağı süre olan tarife dönemi boyunca, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlayacak.

İlgili tüzel kişilerce hazırlanacak tarifeler ve ilgili maddede belirtilen bilgi ve belgeler, bir önceki tarife döneminin bitiminden 90 gün önce Kuruma sunulacak.

Kurum, ilgili tüzel kişilerin mali verileri ve tarife önerileri ile piyasa verilerinden hareketle tarifeleri belirleyecek ve Kurul onayına sunacak.

Onaylanan tarifeler Kurul tarafından belirlenen yeni tarife dönemi boyunca ilgili tüzel kişiler tarafından uygulanacak. Tarife esasları ve limitleri Kurumca enflasyon ve diğer hususlar göz önüne alınarak tarife dönemi içerisinde yeniden ayarlanabilecek.

Piyasa faaliyetine yeni başlayacak olan tüzel kişiler ilgili bilgi ve belgelerle birlikte tarife önerilerini, faaliyete başlayacakları tarihten en geç 90 gün önce Kuruma sunacak.

Tarife önerilerinde, tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiç bir unsur yer alamayacak.

Usulüne uygun olarak yapılmadığı tespit edilen tarife başvuruları, eksiklikler giderilene kadar işleme konulmayacak ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirimde bulunularak, eksikliklerin giderilmesi amacıyla süre verilecek. Tüzel kişinin başvurusunu zamanında yapmaması ve/veya eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde Kurum tarifeleri resen belirleyecek. Kurul tarafından onaylanan tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından kamuoyuna duyurulacak.