10 °C

Erdoğan'a 19 maddelik talep listesi sunuldu

TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen B20 Türkiye Konferansı başladı. 19 talepten oluşan B20 Raporu, G-20'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Erdoğan'a 19 maddelik talep listesi sunuldu

ANKARA (DÜNYA) 

Küresel iş dünyasının temsilcileri B20 Türkiye Konferansı kapmsanında Ankara'da bir araya geldi. Global ekonominin gündemindeki konuların masaya yatırılacağı B20 Türkiye Konferansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küresel ekonominin baş aktörlerinin katılımıyla başladı.

B20 toplantıları kapsamında bine yakın işadamının üye olduğu platform, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 19 maddelik talep listesi sundu.

İşte G-20'ye iletilmek üzere Erdoğan’a sunulan 19 maddelik talep listesi:

1-DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe koyulması

2-Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylanması

3- Kanunlar arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgulanması ve finansal reform gündemindeki danışma sürecinin iyileştirilmesi

4-G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı Prensipleri’nin uygulanması

5- Ortak bir uluslar arası yatırım prensipleri setinin oluşturulması ve yabancı doğrudan yatırımın vergilendirilmesine ilişkin daha fazla şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

6- G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin geliştirilmesi

7- Altyapının menkul değer olarak geliştirilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi

8- Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik becerilerini dikkate alacak biçimde, beceri açıklarını gidermeye yönelik programların geliştirilmesi ve finanse edilmesi

9- İstihdam olanaklarını arttırmak için işgücü piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal reformların uygulanması

10- Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranlarının arttırılması

11- KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin daha şeffaf ve kolay erişilebilir yapılarak KOBİlere kredi sağlama konusundaki riskleri azaltacak bir takım finansal araçların daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması

12- Politika, düzenleme ve standartların desteklenerek ve uyumlaştırılarak KOBİlerin alternatif finansmana erişiminin genişletilmesi ve derinleştirilmesi 

13- KOBİlerin uluslar arası standartlara uyum sağlaması için destek verilmesi ve KOBİlerin uluslar arası pazarlara erişimlerinin kapasite geliştirme ve teknik yardım programlarıyla iyileştirilmesi

14- 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine entegre edilmesi ve KOBİlerin dijital ekonomiye ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin paydaş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi

15- Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi

16- G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatılması

17- Korumacılığın askıya konusundaki taahhütlerin yeniden vurgulanması,  özellikle yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete tarife dışı engelleri barındıran mevcut korumacı önlemlerin geriye çekilmesi

18- Beş yıl içerisinde kamu-özel işbirliği aracılığıyla tüm G20 ülkelerinde gümrük prosedürleri ve sınırlar arası geçiş sistemleri için kapsamlı bir dijital ortamın geliştirilmesi ve adapte edilmesi 

19- Kamu alımları dijitalleştirilmesi, High Level Reporting Mechanisms (iş omdusmanlarının) geliştirilmesi ve kamu alımları prosedürleri için iş uyumluluk programlarının teşvik edilmesi 

Hazırladıkları 19 talepten oluşan B20 Raporu ile ilgili değerlendirme yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın taleplerimizi G20 liderlerine en etkili şekilde ileteceğinden ve bu taleplerin yerine getirilmesi için çaba göstereceğinden eminim. Sadece iş dünyası için değil, küresel ekonominin tüm aktörleri için fayda sağlayacak taleplerimiz var. Ticaret serbest olsun, önümüze duvarlar çekilmesin istiyoruz. G20 Türkiye ve B20 Türkiye'nin çabaları sonucu, artık bin kişilik salonlara sığamaz olduk. Bu yoğunlukta bir katılıma, ilk kez Türkiye'nin G20, B20 dönem başkanlığında şahit oluyoruz. İki gün boyunca 21 oturumda, toplam 123 konuşmacıyla programımızı tamamlayacağız" dedi.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.