Firmalara 3 milyon dolara kadar destek verilecek

İleri teknolojiye sahip yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasında firmalara 3 milyon dolara kadar destek verilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ekonomi Bakanlığı'ndan, ileri teknolojiye sahip, yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasında firmalara 3 milyon dolara kadar destek verileceğini bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'nin, uygulanmaya başladığı tarihten bugüne kadar uluslararası pazarlara açılmaya çalışan şirketler açısından önemli bir araç konumunda bulunduğu ifade edildi. 

Koşullar ve uygulama sürecinde gelen talepler göz önünde bulundurularak, "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" ile ihracata ivme kazandıracak yenilikler getirildiği belirtilen açıklamada, uygulamaya giren yeni destek çerçevesinde, ihracatçıların uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarının önünün açıldığı, böylece ihracatçı şirketlerin sayısının artırılması yolunda bir adım daha atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tebliğle şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının pazara girişe yönelik faaliyetlerinin, Yurt dışı Pazar Araştırması, Rapor ve Yurt dışı Şirket Alımı, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyetleri ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik destekleri olmak üzere 4 ana başlıkta kapsamın daha da genişletildiği ifade edildi.

İki farklı destek mekanizması tasarlandı

Sürekli iyileştirme konsepti çerçevesinde birçok farklı açıdan yurt dışı pazarlama stratejilerine temel teşkil edecek 2 yeni uygulamanın da önünün açıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle, yurt dışında şirket alımı yöntemiyle dış pazarlara erişme hususunda desteğin yürürlüğe girdiği günden itibaren birçok yabancı şirket Türk firmaları tarafından satın alındı.

Bu kapsamda desteği bir adım öteye taşımak ve hem teknoloji transferine yönelik yabancı şirket alımlarını artan oranla ve limitlerde desteklemek hem de yurt dışından teknoloji transferi amacıyla satın alınacak şirketlerin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ilk defa iki farklı destek mekanizması tasarlanmış olup, uygulamaya gelecek günlerde başlanacak.

Bu doğrultuda, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 500 bin dolarına kadar desteklenecek."

Türkiye'ye yeni yeterliklerin kazandırılması hedefleniyor

Açıklamaya göre, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı toplam 3 milyon dolara kadar desteklenecek.

Söz konusu desteklerle birlikte yurt dışından yapılacak alımlar ile Türkiye'ye yeni yeterlik ve yetkinliklerin kazandırılması, Ar-Ge kapasitesinin görünür bir şekilde artırılması planlanıyor.

Öte yandan söz konusu destek mekanizmasında yapılan değişiklikler ile işbirliği kuruluşu tanımı genişletilerek, İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları söz konusu tanıma dahil edildi. Böylece desteklerden daha fazla firmanın yararlanması hedeflendi.

Sektörel Ticaret Heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılarak yüzde 60 olarak belirlendi.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir