5 °C

Fuar desteklerine kur ayarı

Yurt içi fuarların desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemelerde artık doları baz alınmayacak. 

Fuar desteklerine kur ayarı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, destek kapsamına alınan yurt içi fuarlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan, yıllık yurt içi fuar takviminde yer alacak.

En son düzenlenen yurt içi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde yabancı ziyaretçi sayısının en az bin 500, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerekecek.

Bu fuarlarda toplam katılımcı sayısının en az 300, yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının yüzde 5'in üzerinde, katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10 bin metrekare, yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması şartı aranacak. 

Söz konusu şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenenler, destek kapsamına alınacak. 

En az 4 şartı yerine getirene destek verilecek

Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, belirlenen 6 şarttan en az 4'ünün taşınması koşuluyla destek verilebilecek. 

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura tutarının yüzde 50'si destek kapsamında katılımcıya verilecek. 

Karara yeni eklenen bir hükümle destek kapsamında yer alan üst limitler her takvim yılı başında enflasyonun yüzde 2'si oranında güncellenecek. 

Haksız ödeme yapılan kişiye ceza

Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk lirası cinsinden olanları lira, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, lira olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenecek. Daha önce bu ödeme ABD doları karşılığı yapılıyordu. 

"Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer almayan ülke para birimleri çevrilirken "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas alınacak. 

Karar kapsamında organizatöre ve katılımcıya haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için ilgili hükümler uygulanacak. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılacak. 

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.