7 °C

Fuarların yurt dışı tanıtımına 150 bin dolara kadar destek

Bakanlık yurt içi fuarların yurt dışında tanıtım faaliyetleri için 150 bin, yurt içinde tanıtım faaliyetleri için de 50 bin dolara kadar destek verecek

Fuarların yurt dışı tanıtımına 150 bin dolara kadar destek

ANKARA - Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun (P-KKK) "Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, yurt içi fuarların yurt dışında tanıtım faaliyetleri için 150 bin, yurt içinde tanıtım faaliyetleri için de 50 bin dolara kadar Ekonomi Bakanlığı desteği verilecek. Anılan fuarların destek kapsamına alınabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinde ve Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan fuar takviminde bulunması gerekecek.  

En son düzenlenen yurt içi fuarda, yabancı ziyaretçi sayısının en az bin 500 ve fuarda yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 5'in üzerinde olması, söz konusu fuarda firma sayısının en az 300 olması ve yabancı firma sayısının toplam firma sayısına oranının yüzde 5'in üzerinde olması destek şartları olarak belirlendi. Bu fuarda katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10 bin, yabancı katılımcılara sağlanan stand alanının da en az 300 metrekare olması destek şartları arasında yer aldı. 

Organizatörlerin fuarların konusu ile ilgili seminer, konferans gibi etkinlikleri, reklam panoları, afiş, katalog bastırmak gibi tanıtım etkinlikleri, organitazörün en fazla 2 çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri gibi harcamalar da destek kapsamına alındı. 

Yurt dışı tanıtımlar için 150 bin dolara kadar destek 

Organizatörlerin desteklerden yararlanabilmesi için fuarın yurt dışında tanıtımının esas olduğu belirtilen kararda, tanıtım harcamalarının ağırlıklı olarak yurt dışında yapılması zorunlu tutuldu.  

Tanıtım faaliyeti harcamaları, yurt içi fuarların performansına yönelik Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek kriterler çerçevesinde azami yüzde 75'e kadar olmak üzere her bir yurt içi fuar için yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde 150 bin dolara, yurt içi tanıtım faaliyetlerinde 50 bin dolara kadar destek verilecek. Organizatörler aynı yurt içi fuar için bu destekten en çok 10 kez yararlandırılabilecek.  

P-KKK'nın Uluslararası Niteliktelik Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı yürürlükten kaldırılırken, bugünden önce yapılan müracaatlar eski mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek.  

İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi kuruldu 

Bu arada P-KKK'nın bir başka kararı gereğince "İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi" kurulması hükme bağlandı.  

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Komite, Hazine Müsteşarı ve ekonomi ile ilgili 6 bakanlığın müsteşarları olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak. Komitenin başkanlığını Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı üstlenecek. 

Yeni oluşturulacak P-KKK kararlarının taslaklarını değerlendirecek olan Komite, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) bütçesinin ödenek ihtiyacını Yıllık Program, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı çerçevesinde belirleyebilecek.  

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.