Güven endeksleri geriliyor

Ekim ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri azaldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
 
ANKARA  - Bu yılın Ekim ayında, bir önceki aya göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 8,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 oranında azaldı.
 
İnşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği, "Aylık İşyeri Eğilim Anketi" ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endeksleri'nin Ekim ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.
 
Buna göre, Ekim ayında bir önceki aya göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 8,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 oranında azaldı.
 
2012 yılı Eylül ayında 105,2 olan hizmet sektörü güven endeksi 103,0, 108,8 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 99,2, 85,1 olan inşaat sektörü güven endeksi de 79,0 değerine düştü.
 
Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmesinin kötüleşmesinden, perakende ticaret sektörü güven endeksindeki düşüş, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi değerlendirmelerinin kötüleşmesinden, inşaat sektörü güven endeksindeki düşüş ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.
 
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
 
Bu konularda ilginizi çekebilir