11 °C

Hedef Afro-Avrasya'nın üretim üssü olmak

2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin vizyonu, "orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak" şeklinde belirlendi

Hedef Afro-Avrasya'nın üretim üssü olmak

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin (2015-2018) vizyonu, "orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak" şeklinde belirlendi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin (2015-2018) kabulüne ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Söz konusu belgede, 2011-2014 dönemi Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nde yer alan eylemlerin başarı değerlendirmelerinin, her yılın sonunda paydaşlarla birlikte yapıldığı ifade edildi. Buna göre, 2011 ve 2012 yıllarında eylemlerin yüzde 85'inde, 2013 yılında yüzde 82'sinde, geçen yıl ise yüzde 90'ında başarı sağlandı. 

2015-2018 yıllarını kapsayan belgenin hazırlıklarına ise Haziran 2013'te başlandı. Söz konusu belge dünyada, Avrupa Birliği'nde (AB) ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir yaklaşımla tasarlandı. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile sanayi politikalarının ilgili kurumlar ve taraflarca sahiplenilmesi ve farkındalığın artırılması sağlanacak. 

Vizyon, genel amaç ve stratejik hedefler 

Türkiye Sanayi Stratejisi'nin vizyonu, "orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak" şeklinde belirlendi.  

Bu vizyon doğrultusunda genel amaç ise "Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak" olarak tespit edildi.  

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere üç temel stratejik hedef belirlendi. Uygulanacak sanayi stratejisinin odağında, temel stratejik hedefler doğrultusunda yapısal dönüşümü desteklemek yer alıyor. 

Söz konusu stratejik hedefler de sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması, sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan ve nitelikli iş gücüne sahip sanayinin geliştirilmesi olarak tespit edildi.  

Hedefler, politika alanları ve eylem planıyla uyumlu; yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi teşvik edecek şekilde kurgulandı.

Politika alanları  

Türkiye Sanayi Stratejisi'nin politika alanları ise şunlar oldu:  

"- Sanayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecek  

- Sanayi altyapısı güçlendirilecek  

- KOBİ'lerin finansmana erişim imkanları artırılacak  

- Sanayide yeşil üretim özendirilecek  

- Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi sağlanacak  

- Türkiye'nin uluslararası ticaret ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek 

- Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün istihdam edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek  

- Bölgesel gelişmeye katkı sağlamak üzere sanayi politikaları geliştirilecek." 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap