İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlaması bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenleme, bu alanda elde edilen gelirlerden vergi kaybı olmaması ve katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabetin sağlanması açısından önemli görülüyor.

Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilecek ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerin kayıt altına alınması, vergi kaybı olmaması için kritik önem taşırken, yeni düzenlemenin katma değeri ve istihdam kapasitesi yüksek olan dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlayacağı öngörülüyor.

Düzenlemeyle mükellef olmadığı için vergi ödemeyen kişi ve kuruluşların, vergiye tabi olanlar karşısında avantaj sağlamasının ve devletin vergi geliri kaybına uğramasının da önüne geçileceği belirtiliyor.

"Düzenleme, internet devi şirketlerin Türkiye'de vergi ödememe sorununa çözüm olacak"

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine, "Geleneksel vergi kanunu yapısının internet üzerinden pazarlama ve satışa sunulan ürün ve hizmetlere yönelik sanal pazarı da kapsayacak şekilde adapte edilmesi, hızla gelişen teknolojik olanaklar nedeniyle oluşan haksız rekabetin önlenmesi ve vergi ödenmeden gelir sahibi olunmasına yönelik adaletsizliğin giderilmesi için önemlidir." dedi.

Dijital reklamlara yönelik vergilendirme yöntemlerinin dünyada birçok ülke tarafından tasarlanmaya çalışıldığını dile getiren Aktepe, vergilerin tahsilatına yönelik takip sisteminin de ülkeler açısından önem kazandığını kaydetti.

Aktepe, internet reklamlarına yönelik vergi kesintisi uygulamasının, Türkiye nezdinde gelir sağlayan fakat herhangi bir vergi ödemeyen internet marka temsilcileri ve internet devi şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yönelik vergi ödememe sorununa etkin bir çözüm olacağına dikkati çekti.

Start-uplar için destek talebi

Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayacak vergi kesintisi düzenlemesinin küçük ölçekli start-up şirketlerinin verecekleri internet sitelerine yönelik reklam masraflarında artışlara ve ilave vergi ödemesine yol açacağına da değinen Aktepe, şöyle devam etti:

"Bilişim gibi dijital dönüşüme hizmet eden alanlarda faaliyet göstererek hem ülkemizin teknolojik kapasitesinin artırılması hem de teknolojik yetkinliklerimizin yaygınlaştırılabilmesi amacına hizmet eden küçük ölçekli şirketlerin ve start-upların büyümelerine ve pazarda rekabet edebilmelerine destek olabilmek adına söz konusu internet reklam vergi kesintisinde indirim veya muafiyete gidilmesi bu tür şirketlere dünya çapında pazar geliştirme ve Ar-Ge teşvikleri sağlanması kapsamında değerlendirilebilir."

Aktepe, yalnızca tanınırlıktan geçen bir durumu avantaj edinen şahıs uygulamalarının da reklamcılık sektör ve mecralarında çok olumlu karşılanmadığını ifade ederek, "Gerçeklik, güvenilirlik ve reklam konusunun toplumca kabul edilebilirliği açısından da bu uygulamanın eleyici bir etkisi olacağı belirtilmekte." diye konuştu.

Bu konularda ilginizi çekebilir