18 °C

İş dünyası hükümetlerden daha güvenilir

İş dünyası hükümetlerden daha güvenilir

İş dünyası hükümetlerden daha güvenilir

İSTANBUL - Edelman Public Relations tarafından, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Edelman 2008 Güven Barometresi" araştırma sonuçları açıklandı. Çarpıcı sonuçların çıktığı araştırmaya Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika bölgesini kapsayan 18 ülkeden 3 bin 100 fikir önderi katıldı. Edelman 2008 Güven Barometresi'nin bu yılki çarpıcı sonuçlarından birisi, dünya genelinde iş dünyasının, hükümet ve medyadan daha güvenilir bulunması oldu. Araştırmanın yapıldığı 18 ülkeden 13'ünde iş dünyasına, hükümet ve medyadan daha çok güvenildiği ortaya çıktı. Araştırma kapsamındaki 18 ülkenin 16'sında katılımcılar şirketlerin toplum üzerinde negatif etkisinden çok pozitif etkisi olduğuna inanıyor. Avrupa'nın en büyük 3 ekonomisi olan Almanya, Fransa ve İngiltere'de iş dünyasına duyulan güven yüzde 34, medyaya duyulan güven yüzde 25, hükümete duyulan güven ise yüzde 22 oldu. 2008, bu 3 ülkede "hükümete olan güvenin" en düşük çıktığı yıl olarak dikkati çekti. Brezilya ve Meksika tarafından temsil edilen Latin Amerika'da ise iş dünyasına duyulan güven yüzde 68, medyaya duyulan güven yüzde 62 oldu. Hükümete duyulan güven ise yüzde 31 ile oldukça düşük bir seviyede kaldı. Çin, Japonya ve Güney Kore tarafından temsil edilen Asya'da ise bu oranlar sırasıyla yüzde 60, yüzde 55 ve yüzde 55. Sosyal sorumluluk, şirketlere puan kazandırdı Araştırmaya göre, hala geleneksel medya araçlarına, internet siteleri, bloglar gibi yeni nesil medya araçlarına göre daha fazla güven duyuluyor. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri de şirketlerin sosyal sorumluluk notlarının, finansal performanslarının önüne geçtiği ve sivil toplum kuruluşlarının öneminin hızla arttı. Araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunda sosyal sorumluluk, ürün ve hizmetlerin adil bir fiyatla satılması, müşteri hizmetleri ve iyi işçi-işveren ilişkilerinden önce geliyor. Şirketlerin sosyal sorumluluk notları finansal performanslarının önüne geçiyor. ABD'de araştırmaya katılanların yüzde 71'i, Asya'da ise yüzde 72'si "önemli sosyal ve çevresel sorunların çözümünde" küresel iş dünyasının önemli rolü olduğuna inanıyor. Teknoloji, dünyada en fazla güvenilen sektör olarak görülerken, markalara duyulan güven de araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birisi oldu. Gelişmekte olan ülkeler, Avrupa ülkelerine göre ABD markalarına daha çok güven duyuyor.