İş konseyi başkanları üç döneme takıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun torba yasayla sürpriz bir şekilde Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasının ardından, yapılan yeni bir düzenlemeyle iş konseyi başkanlarının görev süreleri üç dönemle sınırlandırıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

(DÜNYA)

ANKARA - Ekonomi Bakanlığı’nın “DEİK ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte iki değişiklik iş dünyasında oldukça tartışılacağa benziyor. Çünkü yönetmelik, gönüllük esasıyla başkanlığın yapıldığı DEİK’te başkanların görev süresini 3 dönemle sınırlıyor. Üstelik bu sınır, yönetmeliğin çıktığı tarihten itibaren değil geçmişe dönük işletilecek.3 dönem kuralı geriye doğru da uygulanacak.

Aralarında Zeynep Bodur Okyay ve Ferit Şahenk'in de bulunduğu pek çok isim yeniden başkan olamayacak.
Ekonomi Bakanlığı, DEİK ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, Ekonomi Bakanlığı, iş konseylerine getirilecek yeni başkanlara onay verecek. İş Konseyi Başkanları en fazla üç dönem görev yapacak, üç dönemi tamamladıktan sonra görevi bırakacak. DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde Ekonomi Bakanı tarafından ya da DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine bakan onayı ile görevden alınabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, DEİK Genel Kuruluna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) 5 asilin yanı sıra 5 yedek üye seçebilecek. İcra kurulu, yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 12 üye ile icra kurulu başkanından oluşacak. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda icra kurulunun da başkanı olacak. İcra kurulunun 5 üyesi, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden oluşacak. Sayman üye icra kurulunun doğal üyesi olacak. Yönetim kurulu, icra kurulunun 2 üyesini diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından, 3 üyesini iş konseyi başkanları arasından, 1 üyesini ise genel kurulun diğer üyeleri arasından seçecek.

İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla yönetim kurulunca belirlenecek bölgesel veya sektörel gruplar çerçevesinde ya da özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenecek. Bölgesel gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa, sektörel ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenen gruplarda ise her biri için ayrı ayrı ele alınacak.

İş konseyi yürütme kurulu, iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak 5 ila 11 kişiden oluşacak. Gerektiğinde yürütme kurulu üye sayısında değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkili olacak. Yürütme kurulunun üye sayısının bu şekilde arttırılması halinde yeni üyeler, izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile belirlenecek.

Ekonomi Bakanı’na yetki

DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde Ekonomi Bakanı tarafından ya da DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile görevden alınabilecek. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple başkanlık ya da üyelikte boşalma olması halinde yeni başkan yönetim kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile üyeler ise izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere yedek üyeler arasından yürütme kurulu üyeleri tarafından görevlendirilecek.

Yönetmelikle iş dünyasından DEİK’e aktarılmak üzere yapılacak aidat ve kesintiler için başlangıç tarihi 1 Ocak 2015 olarak belirlendi.

Bu konularda ilginizi çekebilir