7 °C

İstihdamda işverenin payı yüzde 5

Toplam istihdam içinde 2012 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 5 olurken, Türkiye genelinde işveren olarak çalışan kadınların oranı bir önceki yıla göre 0.5 puan arttı, erkeklerin oranı ise 0.5 puan azaldı

İstihdamda işverenin payı yüzde 5

ANKARA - Toplam istihdam içinde 2012 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 5 olarak belirlendi. Türkiye genelinde işveren olarak çalışan kadınların oranı bir önceki yıla göre 0.5 puan artış ile yüzde 7.5, erkeklerin oranı ise 0.5 puan azalış göstererek yüzde 92.5 oldu. Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde 19.9 ile 65 ve daha fazla yaş grubunda, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 18.7 ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Girişimcilik verilerini açıkladı. TÜİK, yeni ürünler, süreçler, pazarların tespit edilmesi ve kullanılması sonucunda ekonomik faaliyetlerin büyümesi veya yaratılması vasıtası ile yeni değerlerin oluşturulması, girişimcilik faaliyeti olarak değerlendirdi. Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik –yaratıcılık performansını daha çok öne çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla, Girişimcilik Haftası kutlandığına dikkat çeken TÜİK, Mart ayının ilk haftasında kutlanan Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Hanehalkı İşgücü Anketi, İş Kayıtları, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2009 - 2012 yılları girişimciliğe ilişkin değişkenleri yayımlandı. 

İşveren kadınların payı arttı, erkeklerin azaldı

Toplam istihdam içinde 2012 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 5 düzeyinde belirlendi. Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışan kadınların oranı bir önceki yıla göre 0.5 puan artış ile yüzde 7.5, erkeklerin oranı ise 0.5 puan azalış göstererek yüzde 92.5 oldu. Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde 19.9 ile 65 ve daha fazla yaş grubunda, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 18.7 ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşti. 

İşveren girişimlerin 2010 yılında ölüm oranı yüzde 18.6

İşveren girişimlerin 2010 yılında ölüm oranı yüzde 18.6 oldu. İş kayıtlarındaki İşveren girişimlerden 2010 yılında ölenlerin yüzde 55.6’sı ferdi mülkiyet, yüzde 35.1’i limited şirketlerdi. En yüksek ölüm oranı 2010 yılında “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe yüzde 38.5 ile gerçekleşti. 

2011 yılında doğanların yüzde 86.4'ü hayatta kaldı

İşveren girişimlerden 2011 yılında yeni doğanların yüzde 86.4’ü 2012 yılında hayatta kaldı. İş kayıtlarına göre 2011 yılında yeni doğan ve 2012 yılında hayatta kalan işveren girişimlerin yüzde 51.2’si ferdi mülkiyet iken, yüzde 40.1’i limited şirketti. 

Girişimler en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe

Girişimlerin Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)’na (“Finans ve sigorta faaliyetleri” ile “Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri” hariç) ve büyüklük gruplarının kendi içindeki paylarına göre; girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği sektörler sırasıyla yüzde 40.8 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 16.4 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 12.9 ile imalat sanayi sektörleri oldu. 

İmalat sanayi, istihdam ve katma değerde ilk sırada

Bununla birlikte imalat sanayi yüzde 27.4 ile istihdam ve yüzde 36 ile katma değer yaratılmasında ilk sırada yer aldı. Büyüklük grubuna göre 1-19 kişi çalışan olan girişimlerin yüzde 41.3‘ü toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki 1-19 kişi çalışan girişimlerin istihdam payı yüzde 39.1, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 37.7 oldu. 

İmalat sanayi sektörü ise 250 ve daha fazla kişi çalışan girişim sayısına göre yüzde 39, istihdama göre yüzde 35.3 ve katma değere göre yüzde 44.5 ile en yüksek paya sahipti. 1-19 büyüklük grubu dışındaki bütün gruplarda imalat sanayi daha büyük paylara sahipti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.