16 °C

Kamu ihalelerine "yerli malı" ayarı

Kamu ihalelerinde isteklinin teklif ettiği malın yerli olduğu, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen "yerli malı belgesi" ile belgelendirilecek

Kamu ihalelerine "yerli malı" ayarı

ANKARA - Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Buna göre, serbest bölgelerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik niteliğini haiz aday ve istekliler yerli istekli kabul edilecek.  

İsteklinin teklif ettiği malın yerli olduğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilecek. 

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren aday ve isteklilerin yerli istekli olup olmadığı ile serbest bölgede üretilen mallara yerli malı belgesi düzenlenmesi, eşik değerlere göre ihalelerin yabancı isteklilere açılması ve fiyat avantajı uygulaması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ilgili oda veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı ilgili esnaf veya sanatkarlar odası tarafından "Yerli Malı Belgesi" düzenlenmesine ilişkin esaslar ise yürürlükten kaldırıldı. 

19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

İhale ve ön yeterlik ilanında idareler tarafından rekabeti sağlamak üzere işin yapılacağı birden fazla mecrada ilana çıkılabileceği de hükme bağlandı.  

Değişiklikler 19 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap