Kamunun dış borç ödemeleri 6.7 milyar doları aştı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA -Kamu, 2 Ocak- 19 Haziran 2013 tarihleri arasında 6 milyar 745.4 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun 12-19 Haziran haftasında yaptığı dış borç ödemeleri ise 45.6 milyon dolara ulaştı. 

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 12-19 Haziran tarihleri arasındaki dış borç ödemesinin, 30.4 milyon dolarını Hazine, 4.7 milyon dolarını genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemelerinden oluşan diğer kamu kesimi, 8.5 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Kamunun 12-19 Haziran 2013 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemesi 45.6 milyon dolar oldu. 

Toplam 6.7 milyar dolarlık ödeme
Kamu 2 Ocak-19 Haziran tarihleri arasında 6 milyar 745.4 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun bu dönemde gerçekleştirdiği dış borç ödemelerinin 5 milyar 387 milyon doları Hazine, 294.9 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, diğer kamu kesimi, 198 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Türkiye’nin borcunu kapattığı IMF’ye yapılan ödemeler toplamı ise bu dönemde 865.3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.