12 °C

Kartellerle mücadelede ihbar dönemi başlıyor

Kartellerle mücadelede ihbar dönemi başlıyor

Kartellerle mücadelede ihbar dönemi başlıyor

ANKARA - Rekabet Kurumu, kartellerle mücadelede yeni bir dönem başlatıyor. İçinde bulunduğu karteli ihbar eden şirket veya şirket çalışanları pişmanlıktan faydalanarak, ciroya göre milyonlarca YTL'ye ulaşan para cezalarını almaktan kurtulacak. Kartel olmaktan pişman olan şirketlere de para cezası indirimi uygulanacak. Başvuru sırasına göre ilk pişman olan şirkette en yüksek olmak üzere yüzde 15 ile yüzde 50 arasında ceza indirimine gidilecek. Pişmalık gösterene sıfır ceza Pişmanlık programları, hiç ceza uygulanmaması ve verilecek cezada indirim yapılması şeklinde, ceza miktarını iki türlü etkileyecek. Hiç para cezası verilmemesini sağlayacak haller şunlar olacak: - Rekabet Kurulu'nun varlığından haberdar olmadığı bir karteli bildiren ve ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak bilgi ve belgeleri veren ilk teşebbüs. - Bir kartele ilişkin incelemenin başlatılmasının ardından, daha önce bir başvuru yapılmamış ve kurulun elinde yeterli delilleri olmaması koşuluyla, rekabeti ihlal edildiği sonucuna ulaştıracak bilgi ve belgeleri sunan ilk teşebbüs. İhbar gizli tutulacak Süren soruşturmada ilk pişman olanın cezadan kurtulması için başvurunun soruşturma raporunun tebliği aşamasına kadar yapılması gerekecek. Soruşturma raporu tebliğ edildikten sonra yapılan başvurularda cezadan bağışıklık yapılmayacak. Cezadan bağışıklık elde edilebilmesi için bazı koşulların da yerine getirilmesi gerekecek. Koşullar şunlar olacak: -Başvuruda bulunan teşebbüsün kartele ilişkin ayrıntılı bilgi vermesi ve elinde bulunan veya elde edebileceği tüm bilgi ve belgeleri rekabet otoritesine sunması. -Başvuruda bulunan teşebbüsün, yönetici ve çalışanlarının ifadelerine başvurma imkanı sağlaması. -Başvuruda bulunan teşebbüs ile bu teşebbüsün yönetici ve çalışanları, başvuru konusu kartelle ilgili bilgi ve belgeleri gizlemeyecek veya ortadan kaldırmayacak. -Başvuru konusu kartele taraf olmaya son verilmesi. -Başvuruda bulunan teşebbüs ile bu teşebbüsün yönetici ve çalışanlarının, Kurum tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, başvuruyu soruşturma raporunun tebliğine kadar gizli tutması. -Başvuruda bulunan teşebbüsün, kartele taraf olan diğer teşebbüsleri ihlale zorlamamış veya ihlale açıkça liderlik etmemiş olması. Şirket susarsa çalışan başvurabilecek Etkin pişmanlık uygulamasında yönetici ve çalışanların teşebbüslerden ayrı olarak başvuru hakkı olacak. Teşebbüsün kurumsal olarak başvuru yapmaması veya gecikmesi durumunda, bireysel olarak cezalandırılma tehdidini hisseden yönetici ve çalışanlar kendilerini muhtemel cezadan kurtarmak için Rekabet Kurumu'na bireysel başvuru yapabilecekler. Bu durumda sadece başvuruyu yapan kişi cezadan bağışıklık veya indirime hak kazanacak, gerek diğer yönetici ve çalışanlara gerekse teşebbüse ceza verilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.