Kıdem tazminatında reform hazırlığı

Başbakan Yardımcısı Elvan, eğitim, yargı, çalışma hayatında esneklik ve kıdem tazminatı gibi alanlarda reform yapılacağı bilgisini verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Reformların ve yatırımlarından izlenmesinden sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı sohbet toplantısına katıldı. Reformlar ve büyüme arasında önemli bir bağ bulunduğunu belirten Elvan, yatırım ortamını iyileştirmek üzere kendisinin başkanlığında, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD gibi STK’ların bulunduğu yeni bir yapı oluşturulacağını kaydetti.

Dünya genelinde reform yapmayan ülkelerin büyüme oranının sınırlı kaldığına dikkat çeken Elvan, 2002-2008 döneminde Türkiye’de yapılan reformlarla bazı tabuların üzerine gidildiğini söyledi. Yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2015 yılının yüzde 4’ün biraz altında büyümesinin öngörüldüğünü belirten Elvan, 2016 yılında ise büyüme performansının daha yukarıya çıkacağını bildirdi.

Yeni dönemde reformlarla rekabet gücüyle birlikte büyüme performansını arttırmak olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Elvan, eğitim, yargı, çalışma hayatında esneklik ve kıdem tazminatı gibi alanlarda reform yapılacağı bilgisini verdi.

Eğitim sisteminin, reel sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Elvan, özel kesimin meslek liselerine daha fazla yoğunlaşması gerektiğin anlattı.

Esneklik düzenlemesi en geç Şubat’ta Meclis’e geliyor

Çalışma hayatı ve işgücünde önemli problemler olduğunu belirten Lütfi Elvan, kamu kesimi dışında  çalışan işçilerin kıdem tazminatında büyük sorun yaşadığını, işverenin ise bunu önemli bir yük olarak gördüğünü söyledi. İşverenlerin katı işgücü piyasasından da şikayetçi olduğuna vurgu yapan Elvan, işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek reforma ilişkin düzenlemenin Ocak ayı içinde veya en geç Şubat ayının ortasına kadar TBMM’ye gönderileceğini bildirdi.

Bu alanda işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelecekleri bilgisini veren Lütfi Elvan, mutlaka bir orta nokta bulunacağını söyledi.

İşgücü piyasasında arz talep dengesini yakalamanın şart olduğunu aktaran Elvan, özel istihdam bürolarına yönelik düzenlemenin de hayata geçirileceğini dile getirdi. Elvan iş mahkemelerinin özellikle kıdem tazminatları yüzünden iş yükünün çok arttığını, sürecin daha hızlanacağı bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

YOİKK yerine yeni bir yapı oluşturuluyor

Yeni dönemde yatırım ve işletme ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacağı bilgisini de veren Lütfi Elvan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun(YOİKK) yerine yeni bir yapı oluşturulacağını bildirdi. Yeni oluşturulacak kurulda başkanlığı kendisinin yürüteceğini anlatan Lütfi Elvan, TOBB, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD gibi kurumların başkanlık düzeyinde temsil edileceğini, ilgili bakanların da bu yapıda yer alacağını ifade etti.

“Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili atılacak adımlara yönelik takvimlendirme yapılacak” diyen Elvan, iş dünyasının sıkıntılarını giderecek düzenlemeler yapılacağını, yatırımlarda izin ve ruhsat süreçlerinin kısaltılması anlamında gerekirse bakanlık düzeyinde çalışmanın yapılabileceği mekanizme kurulacağını anlattı.

Başbakan yabancı CEO’larla bir araya gelecek

Türkiye’de yatırım yönünden yerli ve yabancı sermaye arasında fark görmediklerinin altını çizen Lütfi Elvan, yabancı yatırımcılarla sık sık görüşeceklerini, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da Türkiye’de yatırımı bulunan yabanı şirketlerinin CEO’larıyla 15 Ocak’ta İstanbul’da bir araya geleceği bilgisini verdi.

Arazi temini kolaylaştırılacak

Yatırımcıların arazi temininde yaşadıkları güçlüğü gidermek için düzenlemelerin de yeni dönemde gündeme geleceğini söyleyen Lütfi Elvan, “Daha kısa sürede iş dünyasına arazi temin etme süreçlerini harekete geçireceğiz. Arsa maliyetlerini aşağı çekici düzenlemelerimiz olacak” diye konuştu.

Sosyal yardımlar tek merkezden yapılacak

Programda kadın ve genç istihdamını arttıracak önlemlerin de bulunacağını hatırlatan Lütfi Elvan, sosyal yardımların istihdamı engelleyici unsurlarını ortadan kaldıracak yeni bir çalışma yapılacağını kaydetti. Sosyal yardımların işsizlerin iş sahibi olmasını sağlayacak bir yapıya kavuşacağının altını çizen Elvan, “Sosyal yardım konusunda bir çerçeve kanun çıkaracağız. 

Dağınık yapıdaki sosyal yardımlar bütünleşecek,  tek bir yerde toplanacak. Mutlaka istihdamı özendirici bir yardım mekanizması olacak” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımları kolaylaşacak

Enerjide ithalat bağımlılığının giderek arttığına dikkat çeken Lütfi Elvan, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin hale getirilmesi için bu alandaki yatırımların kolaylaştırılacağını, yenilenebilir enerji reformunun hayata geçirileceğini söyledi. Elvan’ın verdiği bilgilere göre, enerjiyle ilgili lisans ve ruhsat süreçleri kolaylaştırılacak, enerji verimliliğini arttıracak tedbirler alınacak, enerji verimliliği yüksek olan alanlarda(konut veya otomobil….) daha düşük vergilendirme yapılacak.

Ar-Ge harcamasını iki katına çıkarsak bile harcayacak yapı yok

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için olmazsa olmazların başında Ar-Ge ve yenilikçiliğin geldiğini söyleyen Elvan, bu bağlamda Ar-Ge ve proje kapasitesinin arttırılması gerektiğini, ancak bugün Ar-Ge ödeneği iki katına çıkarılsa bile bunu harcayabilecek yapı olmadığını bildirdi. Yeni dönemde potansiyelin yükseltileceğini ifade eden Lütfi Elvan, “Katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye’de üretimi ve bunların ihracatı da yeni dönemde de düzenlemelerimiz söz konusu olacak” diye konuştu.

Bu kapsamda ayrıca kalkınma bankacılığının Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleriyle ilişkilendirilerek yeniden yapılandırılacağını belirten Lütfi Elvan, bölgede yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen, Türkiye’nin yabancı sermaye çekmeye devam edeceğini söyledi.

“Bankaların küçük de olsa KOBİ’lerden pay alacağı mekanizma kurulacak”

Bankaların kriz dönemlerinde kredileri geri çağırdığında ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Elvan, bugüne kadar böyle bir uygulamaya rastlamadığını ancak somut bir başvuru olması halinde konunun BDDK’ya iletileceğini bildirdi. Bankacılık sisteminin KOBİ’lere büyük önem verdiğini ancak proje bazlı desteklerin sayısının çok az olduğunu vurgulayan Elvan, bankaları daha çok sistemin içine çekecek, bankaların küçük de olsa KOBİ’lerden pay alacağı bir mekanizmanın kurulacağını dile getirdi.