8 °C

Mobil iletişim vergilerinde Türkiye, uzak ara ile şampiyon

Mobil iletişim vergilerinde Türkiye, uzak ara ile şampiyon

Mobil iletişim vergilerinde Türkiye, uzak ara ile şampiyon

İSTANBUL - Vodafone'nun desteğiyle İstanbul Ekonomi Danışmanlık tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de mobil iletişim hizmetlerinden alınan katma değer (KDV) ve özel iletişim vergisi (ÖİV) ile Hazine payının aritmetik toplamı yüzde 58'e ulaştı. "Mobil İletişime Yönelik Vergi Politikaları: AB Örneği ve Türkiye" başlıklı araştırmanın sonuçları, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Araştırma hakkında bilgi veren İstanbul Ekonomi Danışmanlık'ın yönetici ortağı Sinan Ülgen, Türkiye'nin açık ara dünya birinciliğini elinde tuttuğu az sayıdaki alanlardan birinin mobil iletişim hizmetlerinden alınan vergiler olduğunu söyledi. Türkiye'de bu hizmetlerden alınan KDV ve ÖİV ile Hazine payının aritmetik toplamının yüzde 58'e ulaştığını belirten Ülgen, gelişmekte olan 50 ülkede mobil iletişim hizmetlerinden alınan vergilerin ortalamasının yüzde 17,1 olduğunu kaydetti. Geçen yıl 4.2 milyar YTL ÖİV ödedik 2007 yılında yalnızca özel iletişim vergisi kaleminde, mobil operatörlerin kamu bütçesine yaptığı katkının 4,2 milyar YTL olduğunu bildiren Ülgen, dünya ortalamalarının üzerindeki bu katkının, olumsuz yansımaları olduğunu anlattı. Mobil iletişim hizmetlerinden alınan vergilerin yüksekliğinin Türkiye'nin AB'ye uyumundaki engellerden biri olduğunu ifade eden Ülgen, AB'de vergi yükünün ortalama yüzde 19 düzeyinde olduğunu bildirdi. Geçen yıl sonunda Türkiye'de mobil iletişim hizmetlerinin penetrasyonunun yüzde 82'ye ulaştığını belirten Ülgen, ancak bu oran ile Türkiye'nin yalnızca Arnavutluk, Belarus, Bosna Hersek, Moldova ve Makedonya'nın önüne geçebildiğini vurguladı. Gelişme yolundaki ülkelerde mobil iletişimin penetrasyonundaki her yüzde 10'luk büyümenin GSYH'de yüzde 1,2'lik artışı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Ülgen, mobil iletişim sektöründeki verimlilik artışının ekonomideki birçok farklı sektörün de büyümesine olumlu katkı yaptığına işaret etti. En azından ÖİV'nin tedricen kaldırılmasını isteyen Ülgen, "Belki kısa vadede vergi kaybına yol açacak olmakla birlikte, ekonominin bütünü açısından bakıldığında, olumlu yansıyacak bir tedbir olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki, ÖİV 1999 yılındaki depremden sonra geçici bir vergi olarak yürürlüğe konmuştu. Bu verginin 'geçici' sıfatını kazanabilmesi için artık yürürlükten kaldırılması gerekmektedir" AB standartlarına uyum sağlansın Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler de vergilerin indirilmesinin tüketime olumlu yansıyacağı gibi sektördeki büyümeyi hızlandırarak Türkiye ekonomisinin büyümesine de ciddi bir katkı sağlayacağını belirtti. Telekomünikasyon sektörünün lokomotif bir sektör görevi yaptığını ifade eden Öztürkler, geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyürken, telekomünikasyonun baş aktör olduğu bilgi iletişim teknolojileri sektörünün yüzde 24 büyüdüğüne dikkat çekti. Vergilerin düşürülmesinin öncelikle katma değerli servislerin kullanımını artırarak bu alandaki vergi gelirlerinin yükselmesini sağlayacağını ifade eden Öztürkler, "Diğer yandan da içerik ve teknoloji şirketlerinin büyümesine imkan vererek Türk ekonomisine ihracat, istihdam ve nitelikli işgücü açısından büyük katkı sağlayacak. İletişim, çağımızda artık temel bir ihtiyaç. Türkiye'nin bu çerçevede AB standartlarına uyum göstermesi açısından ilk adım olarak sabit ve mobil sektörlerdeki vergilerin eşitlenmesinin iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz" dedi.