OSB için Büyükşehir'in görüşü yeterli olacak

OSB kuruluş çalışmalarında, yer seçimi için öneri alan bulunması durumunda, eğer alan hem büyükşehir hem de ilçe belediyesi sınırları içerisindeyse, sadece büyükşehirin olumlu görüşünün alınması gerekecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgeleri (OSB) için yer seçimi konusunu düzenleyen mevzuatta değişikliğe gitti.  

Bakanlığın, "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Buna göre, OSB kuruluş çalışmalarında, yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda, söz konusu alanın belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde; büyükşehir belediyesinin olmadığı yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyesi sınırları içerisinde olması halinde ise sadece büyükşehir belediyesinin olumlu görüşünün alınması gerekecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir