19 °C

"Helal gıda ile ilgili milli standart çalışması yok"

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsünün helal gıda ile ilgili herhangi standart hazırlığı içinde olmadığını açıkladı

"Helal gıda ile ilgili milli standart çalışması yok"

 

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Helal gıda ile ilgili milli standart çalışması bulunmadığını" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) helal gıda ile ilgili herhangi bir milli standart hazırlığı içinde olmadığı ifade edilerek, "Bahse konu standart, İslam Konferansı Teşkilatı Helal Gıda Standardı olup, bütün İKT Üyesi Ülkeler için ortak, tek bir standart hazırlanması ve kullanımının isteğe bağlı olmasına yöneliktir" denildi.

Helal Gıda Standardı hazırlama teklifinin, Kasım 2007'de İstanbul'da düzenlenen 23. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısında gündeme getirildiği kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin şu bilgiler verildi:

"Toplantı sonunda alınan 189 ve 190 sayılı kararlarla Helal Gıda Standardı hazırlama hususunun önemi vurgulanmıştır.

Bu amaçla Sekretaryasını TSE'nin yürütmekte olduğu İKT Standardizasyon Uzmanlar Grubu 9. Toplantısının Türkiye'de, İKT Helal Gıda Standartlarını çalışmak ve geliştirmek üzere toplanması uygun görülmüştür. Söz konusu toplantı, TSE'nin ev sahipliğinde 16–18 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda izlenilecek metot görüşülmüş ve söz konusu çalışmaları başlatıp sonlandırmak üzere 10 İslam ülkesinden oluşan iki adet komite oluşturulmuştur. Birinci Komite, İKT Helal Gıda Standart taslağını oluşturmak, ikinci komite ise belgelendirme ve akreditasyon prosedürleri ile ilgili çalışmaları yürütmek ile görevlendirilmiştir. Her iki komitenin raportörlüğü, üye ülkelerin talebiyle Türkiye tarafından yürütülmektedir. Her iki komitenin çalışmaları için belli tarihler belirlenmiş olup, bu çalışmaların söz konusu toplantı raporunda verilen süreler içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Bütün çalışmaların 2009 yılı başında tamamlanarak, Şubat 2009'da Cidde'de yapılacak olan 10. Uzmanlar Grubu Toplantısına sunulur hale getirilmeleri gerekmektedir."

"Taslak, İKT Genel Sekreterliğine gönderilecek"

TSE bünyesinde kurulan Komitenin ilk taslak standardı oluşturduğu belirtilen açıklamada, söz konusu çalışmanın, 15 Ağustos 2008 tarihine kadar mütalaa vermeleri amacıyla ilgili komite üyelerinin görüşüne sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Komite üyelerinden gelen görüşler, değerlendirilip taslak metne işlendikten sonra gelen görüşlerle birlikte ikinci mütalaa için Komite üyelerine 2 aylık süre için yeniden gönderilecektir. İkinci mütalaadan gelen görüşlerin işlendiği nihai taslak metin, Şubat 2009 içinde Cidde'de yapılacak olan 10. Uzmanlar Grubuna sunulmadan önce tüm İKT üyesi ülkelere gönderilecektir. 10. Uzmanlar Grubu Toplantısında standart taslağına, diğer dokümanlarla birlikte son şekli verildikten ve onaylandıktan sonra üye ülkelerin kullanımına sunulması için İKT Genel Sekreterliğine gönderilecektir.

Uluslararası geçerli ortak bir standart hazırlama çalışmasının başlatılmış olmasından dolayı, TSE ayrıca herhangi bir çalışma yürütmemektedir. Dolayısıyla TSE, bütün İslam ülkeleri için geçerli olacak olan bir standardın hazırlanmasında görev almakta ve bu çalışmaların raportörlüğünü sürdürmektedir. 2009 yılı içerisinde nihai şekli verilerek bütün ülkelerin istifadesine sunulacak olan bu standart, standardizasyonun doğası gereği, mecburi olmayacaktır. Diğer İKT üyesi ülkeler gibi Türkiye de bu standardı ulusal hale getirip getirmemekte serbest olacaktır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap