17 °C

Seçim sonrası yabancı akını başladı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların, bu yılın 7 aylık diliminde 2013'ün aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 9 artarak 7,9 milyar dolara ulaştığını kaydetti

Seçim sonrası yabancı akını başladı

İSTANBUL - Kısa dönemli endişeler zaman zaman yaşansa da uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye uzun vadede inanıyor. Bu tespit YASED Başkanı Serpil Timuray’dan. Dün ekonomi basını ile biraraya gelen Timuray, derneğin stratejik önceliklerini ve imza projelerini anlattı. Toplantıda verilen bilgiye göre uluslararası yatırımcılar Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası YASED’in kapısını daha çok çalıyor. Timuray, Türkiye’de yatırım planlayan şirketlerin önce kendileri ile görüştüklerini ve bilgi aldıklarını söyledi. YASED, görünen o ki çok yoğun bir 4 aya giriyor. Gelecek hafta 2 yabancı yatırımcı heyetine randevu verilmiş. Bu yılın ilk 7 ayında 7.9 milyar dolar ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 9’un üzerinde bir yabancı yatırım girişi söz konusu. Ancak Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımdan aldığı pay hala yüzde 1. Serpil Timuray, öncelikli hedefl erinin bu payı yüzde 3 seviyesine çıkarmak olduğunu vurguladı. 

Timuray, çok önemsedikleri bu hedefin gerçekleşmesinde YASED olarak, 2013-14 yılı için yeni bir stratejik program oluşturulduğunu belirterek, şunları söyledi: “Stratejik programımız 5 öncelik çerçevesinde yürütülüyor. Bunlar; yatırım ortamı düzenlemeleri, uluslararası yatırımların ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısının ortaya konması, Ar- Ge merkezi yatırımlarının artırılması, küresel nitelikte işgücü ve ülkemizin bir bölgesel merkez olarak konumlandırılabilmesi. YASED olarak üyelerimizle birlikte belirlediğimiz 5 stratejik önceliğimiz doğrultusunda da 8 adet “İmza Proje” yürütülüyor. Bu projelerimiz temelde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ülkemize uzun vadeli kalıcı yatırımların çekilmesi için kamuya birer yol haritası niteliği taşıyor.” 

17 eylem maddesini bizzat YASED önerdi 

YASED olarak 34 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli üye şirketlerle birlikte, Türkiye’nin dünyadaki ‘en iyi yatırım ortamına sahip ülke’ konumuna gelmesine katkıda bulunduklarını anlatan Timuray, “Her biri kendi sektöründe öncü 225 uluslararası şirket üyemizle, ülkemizdeki toplam uluslararası doğrudan yatırımların çok büyük bir bölümünü temsil etmekteyiz. Faaliyetlerimiz 6’sı yatay, 12’si sektörel olmak üzere 18 Çalışma Grubu ile yürütülüyor” dedi. Timuray, YOIKK platformunun bir üyesi olmaları sebebiyle de üyelerinin tüm görüş ve önerilerinin, söz konusu çalışma grupları ile YOIKK’e çözüm için direkt olarak taşındığını anlatarak şöyle devam etti: “49 eylem maddesinin 17’si bizzat YASED tarafından takdim edildi. Ayrıca, her Bakanlık ile yine üyelerimizin katılımında, üst düzeyde düzenli tam günlük Çalıştay’lar düzenleniyor. Bu platformlarda da sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz, ilgili kamu otoriteleri tarafından üst düzeyde takip edilmekte.” 

KOZA projesini de anımsatan Timuray, “Üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği yaratarak, geleceğin liderlerine ışık tutmak ve gençlere profesyonel iş hayatında vizyon kazandırmak için 2009'da hayata geçirilen poje ile 6 yılda 35 ilden toplam 735 üniversite öğrencisi, uluslararası şirketlerde staj yapma imkânına sahip oldu” dedi.

İSO 500’de katma değerin % 42’si uluslararası şirketlerden

2013 yılı İSO 500’de 137 uluslararası sermayeli sanayi şirketi yer aldı. 
Bu şirketler, İSO 500 listesindeki şirketlerin toplam yarattığı katma değerin ve ihracatın yüzde 42’sini oluşturdu. 
İSO 500’de Ar-Ge giderlerinin yüzde 41’i, karın yüzde 30’u, istihdamın yüzde 29’u, üretimden satışların yüzde 28.5’i uluslararası sermayeli şirketlerden geldi.