Sektörel güven endeksleri geriledi

Güven endeksi haziran ayında, hizmet sektöründe yüzde 2,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 ve inşaat sektöründe yüzde 4 azaldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Hizmet sektörü güven endeksi, haziran ayında aylık bazda yüzde 2,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği "Aylık İşyeri Eğilim Anketi" ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek üç aya ilişkin beklentilerini ölçen anketlerden yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endekslerinin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü güven endeksi, haziran ayında geçen aya göre yüzde 2,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4 azaldı.

Mayıs ayında 112,6 olan hizmet sektörü güven endeksi 109,6 değerine, 113,5 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 112,4 değerine ve 91,5 olan inşaat sektörü güven endeksi de 87,9 değerine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, alt endeksler olan son üç aylık dönemdeki iş durumu, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere yönelik talep beklentisi değerlendirmelerindeki kötüleşmeden kaynaklandı. Söz konusu 3 alt endeks haziran ayında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1,2 ve yüzde 4,3 oranlarında azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi değerlendirmelerindeki kötüleşmeden kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3,5 oranında azaldı.

Perakende ticaret sektöründeki düşüş, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksindeki yüzde 2,7'lik ve mevcut mal stok seviyesi alt endeksindeki yüzde 0,1'lik kötüleşmeden kaynaklandı. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.