10 °C

SGK'ya tahsili imkansız alacaklar için terkin yetkisi

SGK'ya tahsili imkansız alacaklar için terkin yetkisi

SGK'ya tahsili imkansız alacaklar için terkin yetkisi

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu alacaklar ile yapılacak takip sonucu tahsili imkansız olan alacaklarda, zaman aşımı süresini beklemeden terkinine karar verebilecek. AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik öngören bir yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifine göre, kurum alacaklarından, tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılanlar ile yapılacak icra, dava ve idari takip sonunda tahsili imkansız olanların tahsili, zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin edilecek. Böylece, kurum miktarı yüksek alacakların takibine öncelik verecek. 500 denetim elemanı alınacak Kanun teklifinin yasalaşması halinde, 2008'de, 700'ü geçmemek üzere, 200 sosyal güvenlik uzman yardımcısı ile 500 sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna, KPSS sınav sonuçlarına ve başkanlıkça belirlenen puan gruplarına göre atama yapılacak. İstanbul'da SGK Yönetim Kurulu kararı ve ilgili bakanın onayıyla biri Asya diğeri Avrupa yakasında olmak üzere 2 sosyal güvenlik il müdürlüğü kurulabilecek. Muhtaçlık aylığı işlemleri kolaylaşacak Teklifle, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüzler ile 18 yaşından küçük bakıma muhtaç ve özürlüsü bulunan özürlü ailelere verilen muhtaçlık aylığı işlemleri kolaylaştırılması amaçlanıyor. SGK tarafından merkezden yapılan aylık bağlama işlemlerin de bundan böyle il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararları esas alınacak. Ancak kurum, il veya ilçe idare kurullarının soruşturma ve kararları dışında, çeşitli teknikler ve yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkili olacak. Aylık bağlanmasına esas belgelerde herhangi bir eksiklik yoksa, aylık bağlama işlemi derhal yapılacak. Aylık bağlandıktan sonra, hak sahibine ait raporlar, SGK uzmanlarınca incelenecek. Tespit edilen evrak eksiklikleri hak sahibine ve ilgili idareye bildirilecek. Buna rağmen eksikliklerin giderilmemesi durumunda hak sahibinin aylığı kesilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.