10 °C

Sigarada zifir 10 miligrama indirildi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek

Sigarada zifir 10 miligrama indirildi

 

ANKARA - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, üretilen, serbest dolaşıma ve piyasaya arz edilen her bir adet sigara için 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren azami 12 miligram olan zifiri 10 miligrama indirdi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun "Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle üretilen, serbest dolaşıma ve piyasaya arz edilen her bir adet sigara için 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren azami 10 miligram zifir, 1 miligram nikotin ve 10 miligram karbon monoksit bırakımı olacak.

Yönetmeliğin etiket bilgilerini düzenleyen yedinci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamulleri dışında kalan tüm tütün mamulleri birim paketinin üzerinde, "Sigara/Tütün içmek öldürür" ile "Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir" şeklindeki iki genel uyarıdan biri ve birleşik uyarılardan biri bulunacak.

Piyasaya izin verilen dumansız tütün mamulleri

Piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamullerinin birim paketi üzerinde "Bu tütün mamulü sağlığınıza zarar verebilir ve bağımlılık yapar" uyarısı bulunacak. Bu uyarı, perakende satışta kullanılan her birim paketin ilave şeffaf ambalajlar hariç en çok görülen yüzeyi üzerine yazılacak. Kurum, bu uyarıların ambalaj yüzeyindeki konumunu belirleyebilecek.

Genel uyarıyla dumansız tütün mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin en az yüzde 30'unu, ek uyarı ise aynı tütün mamulünün diğer geniş dış yüzeyinin en az yüzde 40'nı kaplayacak. Ancak, sigara dışındaki tütün mamulleri için amaçlanmış ve en görülebilir yüzeyi 75 santimetre kareyi aşan birim paketlerde ek uyarılar her bir yüzeyin en az 22,5 santimetresini kaplayacak.

Birleşik uyarıların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenecek.

Yönetmelikle söz konusu maddede yer alan "ana uyarı diğer uyarıların kapladığı alanlar dışında yer almalıdır" maddeden çıkarıldı.

Yönetmeliğin piyasaya arzını düzenleyen 10. maddesine eklenen bir fıkra uyarınca ağızdan kullanım için tütünün piyasaya arzı yasaklandı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle kaynak liste Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak en geç 31 Mayıs 2009 tarihine kadar belirlenerek Kurumun internet sitesinde ilan edilecek.

Yürürlüğe bugün giren yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2009 tarihinden önce Kurumca Mamulat Bazında Satış İzin Belgesi verilen sigaralardan zifir bırakım miktarı azami 10 miligram olan zifir bırakım miktarından fazla olanlar 31 Ekim 2009 tarihine kadar piyasaya arz edilebilecek ve en geç 31 Aralık 2009 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.