7 °C

Sporcu gıdalarının ithalatına, Bakanlık denetimi

Söz konusu gıdaların ithalatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak

Sporcu gıdalarının ithalatına, Bakanlık denetimi

ANKARA - Sporcu gıdalarının ithalatı, artık Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, sporcu gıdaları ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz edecek.

Aynı tebliğ ile yalnız gıda sanayindeki ürünlerin ambalajında kullanılacak bitkisel materyallerin ithalatında da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan kontrol belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Gıda sanayiinde kullanılacak bitkisel ambalaj materyallerinin ithalatında denetimi bu bakanlık yapacak.

Tebliğdeki geçici madde ile çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalinde, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması olanağı sağlandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap