Tarımda genel politika 'kendine yeterliliğe' odaklandı

24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü "kendine yeterlilik" ve "ihracatçılık" oluşturdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, belge olarak yayınlanan seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü kendine yeterlilik ve ihracatçılık oluşturdu.

AK Parti, 2023 yılında tarımsal GSYİH’nin 150 milyar dolara, tarımsal ihracatın da 40 milyar dolara çıkarılmasını öngörüyor. CHP, tarımsal KİT’lerin özelleştirme sürecini durdurarak tarımda ihracatçılığa geçilmesini, MHP tarım ve sanayi entegrasyonu, tarımsal ihracata odaklanılmasını öneriyor. HDP ise tarımda kendine yeterliliğe olduğu gibi GDO’nun yasaklanacağına da vurgu yapıyor.

AK Parti: Hedef 40 milyar dolar ihracat

• Tarım ürünlerinde net ihracatçı konumu geliştirilecek.
• Hayvancılıkta kendine yeterli hale gelinecek, bitkisel üretimde verimlilik ve rekabet gücü üst düzeye çıkacak.
• 2023 yılında Tarımsal GZYİH 150 milyar dolara, tarımsal ihracat 40 milyar dolara çıkacak.
• Arazi toplulaştırmada kümülatif 8.5 milyon hektara çıkılacak.
• Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönem için açıklanacak.
• 81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçirilecek.
• TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.
• Hayvan varlığını artırılarak, kırmızı ette kendine yeterli konuma gelinecek.
• Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek.
• KOBİ’ler gıda üretiminde markalaşmaya yönelik desteklenecek.

CHP: Tarımsal destek artırılacak

• Türkiye tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getirilecek.
• Tarımsal destek GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarılacak, tarımsal girdilerin verileri düşürülecek.
• Çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının faizleri silinecek.
• Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi oluşturulacak.
• Tarımsal destekler 1 yıl önce açıklanacak.
• Tüm tarımsal KİT’lerin özelleştirme süreçleri durdurulacak, şeker fabrikaları özelleştirmesi iptal edilecek.
• Biyoyakıtlar ÖTV ve KDV’den muaf olacak.
• Arazi Edindirme Ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetleri 5 yıl içinde tamamlanacak.
• Karadeniz’de fındık borsası kurulacak, çay kotası kalacak
• Hayvan varlığını artırmak için KOBİ’ler yaygınlaştırılacak.

MHP: Tarımsal ihracata odaklanılmalı

• Tarım sanayi entegrasyonunun sağlanacağı tarım kentleri kurulmalı:
• Tohum, fide, fidanda dışa bağımlılığı önlenmeli.
• Tarım ürünleri piyasasında denetim etkinleştirilmeli.
• Tarımsal üretimde ihracatçılığa odaklanılmalı.
• Tarım sektörü, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek düzeye getirilmeli.
• Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında denetim etkinleştirilmeli, gıda güvenliği çağdaş normlara ulaştırılmalı.
• Yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan üretimi desteklenerek dışa bağımlılığa son verilmeli.
• Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanmalı.
• Vadeli işlem borsaları etkinleştirilerek, ürün borsaları geliştirilmeli, lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılmalı.
• Stratejik öneme sahip buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, fındık, üzüm, incir, kayısı, zeytin, yer fıstığı ve enerji bitkileri gibi ürünler için özel destekleme programları ve fiyat garanti sistemi getirilmeli.

HDP: İhracatçı konuma gelinecek

• Tarımda kendine yeterlik sağlanarak ihracatçı konuma getirilecek.
• Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.
• Küçük çiftçilere su ve elektrik ücretsiz verilecek
• GDO yasaklanacak.
• Et ve et ürünleri ithalatı yerine yerli üretim artırılacak
• Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
• Kooperatifler Yasası geçimlik tarımdan yana olacak biçimde yeniden düzenlenecek.
• Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak. • Tarım toprakları korunacak, amaç dışı kullanılamayacak, kirletilemeyecek.
• Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir