28 °C

Taşeron düzenlemesinde ibre yine özel statüye döndü

Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro alternatifleri belli oldu. Seçenekler arasında; özel statülü personel olarak kadroya alınma, özel statüde bir KİT üzerinden yine sınırlı haklarla kadroya alınma ve en düşük olasılık olarak belirsiz süreli sözleşme ile kadroya alınma var.

Taşeron düzenlemesinde ibre yine özel statüye döndü

Mehmet KAYA

Hükümetin yıl sonuna kadar kamuda taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin kadroya alınması konusunda verdiği sözün ardından, belirlenen üç alternatifin Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulduğu öğrenildi. Daha önce işçi konfederasyonlarınca benimsenmeyen "özel statülü personel" modelinin iyileştirilerek uygulamaya alınması yönünde eğilim ortaya çıktığı belirtildi. Bu modelde, işçiler ne işçi ne de devlet memuru statüsünde olan ancak her ikisinden de uygulamalara tâbi bir yapıya alınıyor. Çalışanlar, işçi ya da memur ne hizmeti yaptığına bakılmaksızın 3 yıllık sözleşme karşılığı çalıştırılıyor. Memur sendikalarına üye olabiliyor ve ücret artışları buna göre belirleniyor.

3 formül üzerinde duruluyor

Hükümet, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda 2017 yılı içinde sorunun çözümü yönünde taahhütte bulunmuştu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'da bu yönde hükümetin hazırlıklarını geçen hafta teyit etmişti. Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ekonomi koordinasyon kuruluna üzerinde çalıştığı üç formülün maliyet ve etkilerine yönelik çalışmayı sunduğu belirtildi.

Üç formülden ilki, daha önce Hak-İş Konfederasyonunun da tepki gösterdiği, diğer konfederasyonların da benimsemediği "özel statülü personel" modeline yönelik olarak ortaya çıktı. Bu formül ilk tasarlandığında, işçilerin memur sendikalarına üye olması ancak emeklilikte SGK işçi statüsünde (4A) olmalarını düzenliyordu. Yeni önerinin, devlet memurluğu düzenlemesi olan 657'ye tabi yeni bir statü açılması ve SGK'nın kamu çalışanları kapsamında (4C) olmasını düzenliyor. İşçi sendikaları çok sayıda taşeron işçiyi örgütlemişti.

Hak-İş, "özel statü açılması" yönündeki her türlü düzenlemeye karşı olduğunu daha önce açıklamıştı. Bu formüle göre işçiler daha önce açıklandığı gibi 3'er yıllık sözleşmelerle kamu çalışmasına tabi olacaklar. Her dönem sonunda performansa dayalı sözleşme yenilememe imkanı olacak. İşçiler memur sendikalarına üye olabilecek ve ücret artışları bu kapsamdaki toplu sözleşme ile belirlenecek.

En düşük olasılık kadroya alınma

Maliye ve Çalışma Bakanlıkları, bunun yanında iki ayrı formül daha önermişti. Bunların üzerinde de değerlendirme yapılacağı kaydedildi. Bunlardan ilki kamuda esas amacı işçi sağlamak olan ve sosyal hakları düzenleme imkanı bakımından merkezi bir yapı oluşturmak amacını taşıyan, bir KİT oluşturulması. Taşeron işçilerin tamamı bu KİT üzerinden görevlendirilecek ancak burada da 657 içinde ayrı bir statü açılması gerçekleştirilecek.

Üzerinde çalışılan, hukuki ve idari olarak kolay uygulanacak ancak maliyeti nedeniyle en düşük olasılık olarak bakılan çözüm ise çalışmanın niteliğine bağlı olarak her taşeron işçinin işçi ya da memur statüsünde, belirsiz süreli sözleşme ile kadroya alınması olduğu belirtiliyor.

İşçi konfederasyonları ilk gündeme geldiğini zaman “özel statülü personel” modeline karşı çıktıklarını açıklamıştı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap