Torba tasarının 2 maddesi daha kabul edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarının 2 maddesi daha kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Halen süren toplantıda "Torba Kanun" tasarısının görüşmelerine devam ediliyor.

Bugün kabul edilen 2 maddeye göre, tek hazine hesabı, devletin tüm ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği tek bir hesabı ya da birbirine bağlı bir dizi hesabı ve kamu hesaplarının konsolide bir biçimde izlenebilmesini sağlayan bütünleştirilmiş bir yapıyı ifade edecek.

Böylece, tek hazine hesabı sisteminin kapsamının genişletilmesi yoluyla, kamunun nakit kaynaklarının Hazine Müsteşarlığı tarafından tek bir hesapta etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi amaçlanıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sağlanacak teşvik karşısında elektrik alım bedelinde indirim yapılacağını belirtti.

Ağbal, düzenlemenin temel ilkelere, amaca, sürecin doğasına tamamen uygun olduğunu ifade etti.

Bu konularda ilginizi çekebilir