TPAO ham petrol taşıttıracak

TPAO, Batman'da Batı Raman istasyonlarına, Batı Raman kuyularına ve Dodan’a ham petrolün taşınması işini açık ihale usulü ile yaptıracak. İhale 11 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman'da Batı Raman istasyonlarına, Batı Raman kuyularına ve Dodan’a ham petrolün taşınması işini 11 Şubat 2014 tarihinde açık ihale ile yapacak

TPAO'nun ham petrol taşıttırma ihale duyurusu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı Buna göre, Batman'da Batı Raman istasyonlarına, Batı Raman kuyularına ve Dodan’a taşıma işi ile yıl içerisinde tanker taşımacılığı gerektirecek diğer sahalardan petrol taşıma işini açık ihale usulü ile yaptıracak. 

İhale 11 Şubat 2014’te gerçekleştirilecek

Taşınacak ham petrol miktarı yıllık 287 bin ton olacak. İhale Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Çankaya Ankara Genel Müdürlük Toplantı Salonunda 11 Şubat 2014’de saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Toplam 460 ton kapasitede, trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı tanker filosuna sahip olacak. İstekli, kendi adına kayıtlı tanker ruhsat fotokopilerini Trafik Şubesine onaylattıracak. Ham petrol taşımacılığında deneyimli ve son üç yıllık sürede, bir yıl içerisinde en az 200 bin ton petrol yada petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını İş bitirme Belgesi ile belgeleyecek. Tanker, çekici ve römorkların imal yılı 2004 model ve üstü olacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Ortak girişim katılmayacak. İhale dokümanı TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Grubu Başkanlığı adresinden 300 TL karşılığı temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Teklifler, 11 Şubat 2014 günü saat 14.30’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler Birim Fiyat tekliflerini TL/BİNTON.KM şeklinde verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir sahadan taşıtılacak miktar ve mesafe ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacak. 

Etiketler