Tüketici güveni azaldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Tüketici güven endeksi 2013 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı. Mayıs ayında 77.5 olan endeks Haziran ayında 76.2 değerine düştü. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran 2013 Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptandı. 
Buna göre Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 2013 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azaldı; Mayıs ayında 77.5 olan endeks Haziran ayında 76.2 değerine düştü. 

Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali yüzde 4.6 arttı
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında arttı. Mayıs ayında 25.3 olan endeks, Haziran ayında 26.4 değerine yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösterdi. 

Mayıs ayında 104.7 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.6 oranında azalarak, Haziran ayında 102 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi. 

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2.1 azaldı
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 oranında azaldı. Mayıs ayında 94.4 olan endeks değeri Haziran ayında 92.4 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı. 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 1.6 azaldı
Mayıs ayında 85.4 olan gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında azalarak, Haziran ayında 84.1 değerine düştü. Bu azalış, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı.