15 °C

Türkiye gelirde Avrupa liginde sondan altıncı

Türkiye gelirde Avrupa liginde sondan altıncı

Türkiye gelirde Avrupa liginde sondan altıncı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), 27 AB üyesi, üç aday ve üye olmayan 5 olmak üzere toplam 35 ülke için yaptığı satın alma gücü paritesine göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) çalışmasının 2007 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye, hesap yöntemi değişikliğiyle milli gelir hacmini kağıt üzerinde yaklaşık yüzde 35 daha büyütmesine rağmen, 2007 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüklüğünde, 27 AB üyesi, üç aday ve üye olmayan 5 olmak üzere toplam 35 ülke arasında 29'uncu sırada yer aldı. 27 AB üyesi ortalamasında 100 kabul edilen kişi başına GSYH, Türkiye'de 42 çıktı. Türk insanı gelirde AB ortalamasının yüzde 58 altında kaldı. AB'nin son üyeleri Bulgaristan ve Romanya ile aday konumundaki Makedonya ve AB dışında yer alan Sırbistan ve Arnavutluk Türkiye'den daha yoksul ülkeleri oluşturdu.