23 °C

Türkiye İstatistik Kanunu'na kısmi iptal

Türkiye İstatistik Kanunu'na kısmi iptal

Türkiye İstatistik Kanunu'na kısmi iptal

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun, "istatistiki birimleri, istenen veri veya bilgileri vermekle yükümlü kılan ve bu yükümlülüğe uymayanlara idari para cezası verilmesini öngören" hükümlerinin iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nün verdiği idari para cezasına karşı yapılan itirazı inceleyen Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi, itiraz konusu 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 8. maddesi ile 54. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanun'un iptal edilen 8. maddesi, "istatistiki birimlerin, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlık'ın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlü olduklarına" hükmediyor. İptal edilen diğer hüküm, "hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalar dışında kalan istatistiki birimlerle yapılan araştırmalarda Başkanlıkça istenen bilgileri vermeyen veya eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyenler hakkında bin Yeni Türk Lirası ceza verilmesini" öngörüyor.